Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Соціологія розглядає суспільство на трьох рівнях: : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Соціологія розглядає суспільство на трьох рівнях:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

•          макрорівень — суспільство загалом, як цілісна система;

•          мезорівень — соціальні групи, спільноти й соціальні інсти-тути;

•          мікрорівень — окремі об’єкти суспільства.

Ядов В. зазначав, що об’єкт та предмет не збігаються, тому що об’єктом будь-якої науки є те, на що спрямований процес дослі-дження, а предметна її сфера — ті сторони, зв’язки, відносини, складові об’єкта, які підлягають вивченню. Предмет науки — це питання про те, що та як вивчати, чому і як навчати в цій сфері знання і де межі компетентності спеціаліста.

Предмет науки і пізнання — частина об’єктивної реаль-ності, яка аналізується не загалом, а лише та її частина, яка визначається специфікою цієї науки. Це властивий цій науці кут зору.

 

Огюст Конт   Соціологія — це наука про фундаментальні закони розвитку суспільства — вищої реальності, яка під-порядковується лише природничим законам.

Макс Вебер    Соціологія (в широкому значенні) — це наука, яка прагне, витлумачуючи, зрозуміти соціальну дію і тим самим каузально (причинно) пояснити її процес та вплив.

Нейл Смелзер           Соціологія — один із способів вивчення людей. Соці-ологи прагнуть з’ясувати, чому люди ведуть себе пе-вним чином, чому вони утворюють групи, йдуть на війну, поклоняються комусь, одружуються, голосу-ють, тобто все, що відбувається у взаємодії один з од-ним. Якщо коротко, соціологію можна визначити як наукове вивчення суспільства і соціальних відносин.

Питирим Сорокін     Соціологія вивчає явища взаємодії людей один з од-ним, з одного боку, та явища, які виникають внаслі-док цього процесу взаємодії, з іншого боку.

Суспільство — це не сума індивідів, а ансамбль людських відносин.

Тетяна Заславська     Соціологія — наука про закономірності функціону-вання, розвитку і взаємодії соціальних спільнот різ-ного типу.

Предмет соціології — закони та закономірності функціо-нування та розвитку особистості, соціальної групи, спільноти та суспільства загалом. Соціальне життя суспільства, тобто взаємодія соціальних суб’єктів із проблем, пов’язаних із їхнім соціальним статусом, роллю та соціалізацією.