Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РІВЕНЬ ОСВІТИ РЕСПОНДЕНТІВ ЗАГАЛОМ ТА ЗА ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РІВЕНЬ ОСВІТИ РЕСПОНДЕНТІВ ЗАГАЛОМ ТА ЗА ВІКОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Рівень освіти респондентів, %

 

Когорти         Неповна середня      Середня загальна      Середня спеціальна  Вища

(повна

/неповна)       Всього, %       N

Загалом 1930—1980 20,7     39,6     21,3     18,4     100      7205

1930—1949    35,4     31,2     18,1     15,3     100      2384

1950—1972    11,7     45,2     23,9     19,2     100      3602

1973—1980    18,5     39,5     20,0     22,0     100      1219

1973—1984    17,9     46,0     17,0     19,1     100      1935

Дослідники визначили, що освітній рівень респондентів постій-но підвищувався серед тих, хто народився протягом перших чоти-рьох десятиліть (1930—1969), а потім відбулися суттєві зміни для респондентів, які здобували освіту в період розпаду СРСР та стано-влення незалежної України. Фіксується відносне зростання частки осіб на полярних позиціях освітньої ієрархії. Збільшення частки осіб із неповною середньою освітою особливо характерне для осіб чоловічої статті, «кожен 4—5 чоловік, досягнувши повноліття, за-лишається без атестата про середню освіту»3.

Аналізуючи міжпоколінну освітню мобільність, дослідники дійшли висновків, що найбільш повно відтворення відбувається на рівні вищої освіти. Як для когорти радянського, так і пострадянсьОксамытна С. Образование: новые тенденции воспроизводства традиционно-го неравенства // Новые социальные неравенства / Под ред. С. Макеева. — К., 2006. — С. 128. Там само. 3 Там само. — С. 130.

кого періоду здобуття освіти характерне відтворення середнього та вищого рівня освіти. Однак, для пострадянського покоління окрес-лилася негативна тенденція відтворення найбільш низького рівня освіти (неповна середня), що відбувається вдвічі частіше, порівня-но з представниками радянського періоду. Шанс отримати вищу освіту дітям, батьки яких мали неповну середню освіту, порівняно з тими, батьки яких мали вищу освіту, зменшився (від «1 до 18» в типово радянській когорті до «1 до 34» в пострадянській). Отже, загальна тенденція — поглиблення освітньої нерівності, погіршен-ня шансів для дітей — вихідців із сімей з низьким рівнем освіти, самовідтворення високоосвіченої когорти. Спостерігається упові-льнення обмінної освітньої соціальної мобільності між вихідцями із різних соціальних класів, зменшується доступ певних соціальних

категорій до вищої освіти

Таблиця