Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

В Україні дослідження соціальної мобільності хоча й проводи-лися, але до 90-х pp. минулого століття вони не були репрезентати-вними та не давали можливості для порівняння одержаних даних. Репрезентативні дослідження динаміки соціальної класової струк-тури та міжпоколінної мобільності під назвою «Ставлення до пере-творень» були проведено в 1993 р., 1995 р. та в 1998 р. (вибірка — 2500 осіб). Класова позиція індивіда визначалася за семикласовою версією схеми Дж. Голдторпа (в Україні доповнено восьмою пози-цією), в основі якої професійний статус та характеристика ринкової ситуації. Порівнюючи дані першого дослідження та результати що-річного моніторингу, який проводить Інститут соціології НАН України (2003 р., кількість опитаних — 1800 осіб) (табл.) С. Окса1    Юрій М. Ф. Соціологія. — К. — С. 173—174.

2          Юрій М. Ф. Соціологія. — К. — С. 181—182.

3          Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс / Пер. с англ. — М., Л.,

1998. — С. 66—67.

митна визначає найбільш загальні тенденції в соціоструктурних змінах:

•          зменшення чисельності працівників першої категорії: мене-джерів та професіоналів, висококваліфікованих спеціалістів розу-мової праці з вищою освітою;

•          збільшення кількості дрібних власників, самозайнятих та фе-рмерів загалом у 2—2,5 рази;

•          найбільш масовими класовими категоріями серед чоловіків є працівники фізичної праці, серед яких суттєво зросла частка квалі-фікованих робітників;

•          негативною є тенденція збільшення зайнятості жінок напів- та некваліфікованою фізичною працею при зменшенні частки профе-сіоналів І та ІІ категорії;

•          в межах міжпоколінної мобільності зафіксовано: суттєве зме-ншення переміщень на довгі дистанції; самовідтворення категорії працівників фізичної праці;

•          «У середовищі сімей службового класу (І та ІІ) зафіксована тенденція, не характерна суспільствам з розвиненим економічним розвитком: зменшення самовідтворення класової належності та пе-реміщення вихідців із таких сімей від занять розумовою до занять рутинною нефізичною та фізичною працею»1.

Таблиця