Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ. ЇЇ ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ. ЇЇ ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Вивчення соціального життя людини, соціальних груп та сус-пільств — надзвичайно цікаве, адже йдеться про нашу власну по-ведінку як суспільних істот. Соціологія досліджує і випадкові зу-стрічі між окремими індивідами на вулиці й глобальні соціальні процеси.

Те, що нам інколи здається очевидним, соціологія ставить під сумнів. Навіть закоханість, одруження в соціології аналізуються не як природнє для людини, а радше сформоване під дією широких суспільних та історичних впливів1.

«Мистецтву життя не вчить жодна наука. Не вчить цьому і соці-ологія. Але ця дисципліна, можливо як жодна інша, близька до аде-кватної інтерпретації того, що відбувається з людьми в безперерв-ному плині часу та подій; того, як індивідам вдається, або не вдається залишатися самими собою, і чи можливо взагалі в такому досить інтенсивному потоці сильних дій та впливів залишатися та-кими, зберігаючи неповторність перед агресивними уніфікуючими тенденціями; як вони приймають, зберігають, відкидають або змі-нюють середовище та обставини; наскільки вони незалежні та за-лежні водночас; того, як вони створюють та підтримують порядок, як взаємодіють один з одним…» 2.

На ці та інші запитання прагне дати відповідь соціологія.

С. 3

2 Человек и общество. Хрестоматия / Под. ред. С. А. Макеева. — К., 1999.

Соціологія — від латинського societas — суспільство та грецького logos — поняття, вчення.

Термін «соціологія» введений французьким вченим Огюстом Контом (1798—1857 рр.) в праці «Курс позитивної філософії»

(1839 р.).

Об’єкт науки і пізнання — оточуючий нас матеріальний чи нематеріальний світ, реальність, яка існує незалежно від нашого знання (чи незнання) про цю реальність. Це можуть бути фізичні тіла, які взаємодіють один з одним, живі органі-зми, люди.

Це те, на що спрямований дослідницький погляд.

Об’єктом соціології є суспільство як сукупність осіб, що взає-модіють між собою. Об’єкт соціології збігається з об’єктами інших суспільних наук — історії, етнографії, демографії, права.