Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СОЦІАЛЬНА ГРУПА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

В. Ільїн2 розмежовує поняття соціальна група та соціальний ін-ститут і колектив.

Соціальну групу він розглядає як сукупність однорідних стату-сних позицій, які й об’єднує, насамперед, їх однорідність у соціа-льному полі.

Інститут, на відміну від групи:

1)         поле з більш високим рівнем інтегрування, концентрації та

координації (група чоловіків та армія);

2)         представляє ієрархію, яка для групи властива дещо слабко.

Але чіткої відмінності між соціальною групою та інститутом

немає. Для групи характерна тенденція до інституціалізації, що проявляється в наявності силового поля в групі.

Більш близькими В. Ільїн вважає поняття інститут та колектив, які зближує наявність потужнішого силового поля. Колектив — поле, створене взаємодією конкретних людей, що об’єдналися для спільних дій задля досягнення власних усвідомлених інтересів. Зміна складу колективу може призвести до його руйнування. Інсти1 Ильин В. Теория социального неравенства (структуралистско-конструктивистская парадигма). — SOCNET, 2000.

2          Ильин В. Теория социального неравенства (структуралистско-конструктивистская парадигма). Глава ІІ. Механизмы воспроизводства социальной иерархии. —

SOCNET, 2000.

тут — надіндивідуальне утворення, стабільне, мало залежне від особистісних характеристик та персонального складу учасників.

Дж. Сартр розглядав групу як соціальну організацію, в якій чле-ни групи реалізують спільні цілі на основі спільної діяльності. «...Група — це не організм; вона просто діє як організм, що розпо-діляє робочі місця, щоб досягти загальної мети... Саме під тиском потреб група створюється індивідуальними учасниками й у цьому значенні може бути названа продуктом, продуктом індивідуальної діалектики»1.

«Межі соціальних груп та їх силовий простір — це результат соціального конструювання, яке розгортається як на мікро- так і на макрорівнях. На макрорівні як суб’єкт цього процесу виступають соціальні інститути, а на мікрорівні — індивіди»2. Соціальна струк-тура суспільства — це і є сукупність ієрархічно впорядкованих со-ціальних груп та соціальних інститутів, що їх підтримують та за-безпечують відтворення.