Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Курс соціології є обов’язковим навчальним предметом для ви-вчення у вищих навчальних закладах України. Сучасна освічена людина повинна володіти системою знань про суспільство, в якому вона живе, методологією та методикою проведення соціологічних досліджень. Вивчення цього курсу допоможе сформувати у майбу-тніх фахівців соціологічне мислення та культуру.

Серед соціальних наук, які мають об’єктом свого дослідження суспільство, соціологія вирізняється складністю предмету — зако-номірностей функціонування, розвитку і взаємодії соціальних спі-льнот різного типу.

Мета вивчення соціології сформульована досить чітко одним із провідних соціологів, С. С. Фроловим (С. С. Фролов. Социоло-гия. — М., 1994) і полягає в тому, щоб студенти:

—        відкрили для себе одну із перспективних наук про суспільство;

—        змогли під новим кутом зору побачити знайомі усім буденні стосунки між людьми та їх об’єднаннями;

—        оволоділи навичками наукового аналізу, об’єктивного нау-кового підходу до проблем вивчення суспільних явищ;

—        отримали відповіді на питання: що таке влада, чому люди об’єднуються в групи, що таке соціальні інститути, як відбувають-ся зміни в суспільстві.

Отже, вивчаючи соціологію, студент повинен знати:

—        передумови виникнення соціології як науки;

—        об’єкт та предмет науки;

—        функції та роль соціології у житті суспільства;

—        основні етапи становлення соціології;

—        основні категорії соціології;

—        структуру соціологічного знання;

—        компоненти соціальної структури суспільства;

—        види соціальних спільнот та форми соціальної взаємодії;

—        види, етапи соціологічного дослідження та основні методи

збору соціологічної інформації.

По вивченні курсу студент повинен вміти:

—        працювати з соціально-політичною та публіцистичною лі-тературою;

—        робити власні висновки та готувати доповіді, реферати з пи-тань соціальної проблематики;

—        аргументовано обстоювати свою точку зору в обговоренні соціальних проблем, прогнозувати розвиток подій;

—        грамотно та критично аналізувати та використовувати ста-тистичні дані, документи, обробляти їх, систематизувати, класифі-кувати, вирізняти найбільш важливе, основне;

—        складати програми соціального дослідження конкретних об’єктів і обирати відповідний інструментарій їх реалізації;

—        володіти навичками соціологічного аналізу інформації.