Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ІДЕОЛОГІЧНА НАДБУДОВА : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ІДЕОЛОГІЧНА НАДБУДОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

(релігія, закони, філософія, політика...)       перебувають у стані про-тистояння           МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЗИС

                        продуктивні сили     потенційно конфліктні один, одним          виробничі відносини

Т. Парсонс (1902—1979) вважав, що суспільство — це складна соціальна система, яка поєднує соціальні групи, соціальні інститути та індивідів, що перебувають в активній взаємодії, спрямованій си-стемою цінностей. Саме система моральних цінностей, що поділя-ється людьми, дозволяє їм інтегруватися в суспільство.

Відношення структурних одиниць базується на основі функцій, які забезпечують виживання суспільства як цілісності. Парсонс ви-різнив чотири види таких функцій: адаптація (проблема раціона-льної організації й розподілу ресурсів), цілеорієнтація (проблема визначення цілей), інтеграція (проблема збереження внутрішньої єдності системи — обов’язкових норм, правил і т.д.), підтримка зразка (проблема мотивації й узгодження особистих мотивів із ці-лями й цінностями суспільства).

Кожний функції відповідає своя підсистема (економіка, політи-ка, інститути соціального контролю, соціалізація) і соціальні інсти-тути (заводи, банки, партії, держава, родина, школа, релігія).

Толкотт Парсонс

 

Функції           Підсистеми

адаптація        біологічний організм

особистісна    засвоєння цінностей та норм

соціальна       сукупність соціальних ролей (зразків поведінки)

культурна       засвоєні цілі та ідеали

СУСПІЛЬСТВО

Соціальна система (складається з таких елементів — суспільних підсистем)

ЕКОНОМІКА

(функція — адаптації — при-стосування до зовнішнього се-редовища)

 

КУЛЬТУРА

(соціалізація)

(функція — підтримка зразків)

ПОЛІТИКА

(функція — цілепокладання — створення цілей життєдіяльно-сті суспільства)