Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СУСПІЛЬСТВО : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СУСПІЛЬСТВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Аристотель    Ототожнював поліс (місто-державу) із суспільством і про-тиставляв їх природі.

Розробники теорій «суспіль-ного договору»         Ототожнювали суспільство з державою, що виникає внаслі-док суспільного договору, який був укладений із метою припинити природну для людини «війну всіх проти всіх» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо).

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель      Розмежовує поняття «держава» і «громадянське суспільст-во» (тобто сфера приватних (майнових) інтересів громадян).

Огюст Конт   Сукупність окремих різнорідних елементів соціального ор-ганізму; функціонуюча система, заснована на поділі праці.

Герберт Спенсер      Як і О. Конт уподібнював суспільство до біологічного орга-нізму.

Еміль Дюрк-гейм      Вважав суспільство певним надіндивідуальним цілісним утворенням, яке не може бути зведене до суми частин, які його складають.

Карл Маркс   Це сукупність таких взаємин між людьми, які складаються передусім щодо виробництва. Домінуючу роль у житті суспі-льства відіграє виробництво матеріальних благ (базис), яке поєднує продуктивні сили та виробничі відносини і визначає духовну сферу життя суспільства — ідеологічну надбудову.

Макс Вебер    Суспільство може розумітися як сукупність його членів, які взаємодіють між собою.

Толкотт Парсонс       Розглядав суспільство як систему, яка поєднує ряд підсистем: діючих у ній осіб, зовнішнє середовище, культуру, соціальні відносини тощо. Кожна з цих підсистем реалізує певні соціаль-ні функції і пов’язана з іншими суспільними підсистемами. Система відносин між людьми, заснована на нормах та цінностях.

38