Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ХАРАКТЕРНІ РИСИ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРНІ РИСИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Інтерналіза- Зростання кількості праць з соціології в усіх цивілізо-ція ваних країнах світу.

Академізація  Перетворення її в академічну науку, яка посідає чіль-не місце в університетських програмах.

Експертизація            Ширше залучення соціологів як експертів до діяльно-сті державних, громадських і приватних органів та організацій, до праці в галузі соціальної роботи.

Факто-графізація       Зростання її об’єктивності, точності й індуктивності, вдосконалення кількісних та якісних методів соціоло-гічних досліджень, покращення техніки їх проведення.

Соціологізація інших наук    Дедалі глибше досліджують вплив соціальних факто-рів на реальність, яка ними вивчається, і соціологіч-ною тлумачать свої специфічні проблеми.

Диференціація           Зростання її спеціалізації, виникнення нових галузей всередині соціологічної науки, які, своєю чергою, по-діляються на ще вужчі відгалуження, та ускладнення внаслідок цього структури соціологічного вчення.

СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЯ

ТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ                    ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 

Структурні парадигми

 

Інтерпретативні парадигми

1. Чиказька школа

 

1. Структурний

функціоналізм

2. Соціологія

конфлікту

1. Символічний

інтеракціоналізм

2. Феноменологічна

соціологія

 

Інтегративна соціологія П.Сорокіна

Черниш Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. Випуск 2. — Л., 1996. Там само.

Структурні парадигми — розглядають організацію, функці-онування й розвиток суспільства як єдиного цілого на макрорівні.

Інтерпретативні — акцентують увагу на дослідженні й тлу-маченні поведінки людини на мікрорівні.

Емпірична соціологія — займається розв’язанням практич-них завдань: керуванням суспільними процесами, розробкою за-собів соціального контролю та соціальної інженерії тощо на рів-ні конкретно-соціологічних досліджень.