Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПАРАДИГМА ПОЗИТИВІЗМУ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПАРАДИГМА ПОЗИТИВІЗМУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

(найбільш впливова за доби становлення соціології)

— Постулат онтологічного натуралізму (культурні і природні явища якісно однорідні).

— Постулат методологічного натуралізму (система соціальних знань повинна будуватися за моделлю фізичних наук, використовувати їх методологічні установки).

— Постулат феноменалізму (перебільшення ролі досвіду і чуттєвих даних в соціологічному пізнанні на противагу умоглядним висновкам, які часто панують у соціальні філософії).

— Принцип «ціннісної нейтральності» (соціолог повинен утримува-тися від будь-яких ціннісних тверджень стосовно природи явищ та процесів, що вивчаються, і одержаних результатів).

— Визнання інструментального характеру наукового знання — оріє-нтація на соціальну інженерію.

НАТУРАЛІСТИЧНІ ШКОЛИ

 

Головна роль у розвитку суспільства належить:

Географічна

Томас Бокль (1821—1862 рр.)        Географічним положенням та природним умовам.

Німецької геопо-літики

Карл Хаусхофер (1869—1946 рр.)  Природничим чинникам, географічно детермінова-ним тенденціям політичного розвитку та експансії держав-організмів. Дефіцит «життєвого простору» та неприродність політичних кордонів Німеччини використовували як аргумент для виправдання фашистської агресії.

Расово-антропологічна

Жозеф-Артюр де Гобіно (1816—1882 рр.)            Спадковості, «расовим відборам», боротьбі «ви-щих» рас проти «нижчих».

Органічна

Альберт Шеффле (1831—1903 рр.) Аналогічно до живого організму — розподілу фун-кцій між органами. Економічне життя ототожню-валося з обміном речовин в організмі.

Соціал-дарвініська

Людвіг Гумплович (1838—1909 рр.)         Закономірностям біологічної еволюції і принципам природного відбору, боротьбі за існування і виживан-ня найбільш пристосованих організмів (наприклад, класова боротьба — природний та основний закон).

Герберт Спенсер (Англія; 1820— 1903 рр.). Основи соціології

—        Прибічник О. Конта.

—        Заснував органічний напрям у соціології.

—        Основа його вчення — метод аналогії між біологічним та соціальним (над-органічним) організмом та їх еволюцією.

—        Соціальний організм складається з трьох основних систем:

 

—        регулятивної,

—        виробляючої засоби життя,

—        розподільчої.

 

—        Вводить категорію соціальний інститут (розрізняв: домашні, обрядові, по-літичні, церковні, професійні та промислові інститути).

—        Джерелом класових відмінностей вважав завоювання:

 

•          переможці утворюють панівний клас,

•          переможені — раби.