Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

(за Юрієм Давидовим)

0 ЕТАП           Протосоціологія — це прасоціологія, ретроПРОТОСОЦІОЛОГІЯ       спективна соціологія — передісторія соціоло• Стародавній світ     гічного знання.

(до V ст.);       ПРОТОСОЦІОЛОГІЯ вивчає факти, здогадки,

• Епоха           гіпотези, ідеї, концепції, емпіричні соціальні

Середньовіччя           обстеження минулого, пов’язані з аналізом чи

(V ст. — сер. ХVІІ ст.);        описом соціальних явищ, процесів, тенденцій,

• Новий час   які безпосередньо належать до предметної сфе(сер. ХVІІ — поч.         ри сучасної соціології.

ХІХ ст.).        

Продовження табл.

 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

(за Юрієм Давидовим)

І ЕТАП ПОЧАТКОВИЙ (поч. ХІХ ст. — до кінця ХІХ ст.)         ♦♦♦ Поява контівської програми перебудови наук про суспільство на «позитивних», емпірично

обґрунтованих засадах.

♦♦♦ Інтенсивно розвиваються емпіричні соціологічні дослідження, однак між ними і соціологічними теоріями суспільства ще відсутній

будь-який систематичний зв’язок.

♦♦♦ Домінуючим методологічним напрямом виступає позитивізм, натуралізм (еволюціонізм,

органіцизм, соціал-дарвінізм, географічна, расово-антропологічна школи).

♦♦♦ Набуває поширення марксистська соціальна

теорія та теорії соціологічного психологізму.

ІІ ЕТАП КЛАСИЧНА

СОЦІОЛОГІЯ

(кінець ХІХ ст. —

до кінця 20-х рр.

ХХ ст.)           ♦♦♦ Криза натуралістичної соціології.

♦♦♦ Інтерес до проблем соціальної дії і взаємодії.

♦♦♦ Розробка методів «розуміючої соціології» та

концепції соціології особистості.

♦♦♦ Поєднуються проблематика загальносоціологічної теорії та емпіричної соціології (Е. Дюркгейм, М. Вебер).

♦ Інституціоналізація соціології як академічної дисципліни.

ІІІ ЕТАП

СУЧАСНА

СОЦІОЛОГІЯ

(кінець 20-х — 70 рр. ХХ ст.)          ♦♦♦ Формування основних сучасних теоретич-них напрямків.

♦♦♦ Інтенсивна галузева диференціація соціології. ♦♦♦ Вдосконалення методів дослідження.

♦          Лідер-соціологія США.

♦♦♦ З кінця 50-х рр. соціологічна думка євро-пейських країн відновлює свої позиції.

♦          Інтенсивне поширення соціології в Латинській Америці та в країнах Сходу.

ІV ЕТАП

НОВІТНІЙ ПЕРІОД

(з 70 р. ХХ ст.

до нашого часу)         ♦          Інтерналізація.

♦          Академіза ц я.

♦          Експертизащя.

♦          Фактографізація.

♦♦♦ Соціологізація інших наук.

♦          Диференціація.