Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести і завдання до тем: «Суспільство як соціальна система. Типологія суспільств. Соціальна структура суспільства» : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести і завдання до тем: «Суспільство як соціальна система. Типологія суспільств. Соціальна структура суспільства»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

1.         Кому із перерахованих соціологів — М. Вебер; Е. Дюркгейм;

Т. Парсонс — належать визначення:

а)         суспільство — це надіндивідуальна духовна реальність, яка базується на колективних уявленнях;

б)         суспільство — це взаємодія людей, яка є продуктом соціальних,

тобто орієнтованих на інших людей дій;

в)         суспільство — це система відносин між людьми, в основі яких є норми та цінності.

(Вкажіть прізвища поряд із визначеннями).

2.         В античності «суспільство» і «держава» не розрізняли, тому

ці поняття вживалися як синоніми.

а)         так;

б)         ні.

3.         Які із перерахованих ознак не є ознаками суспільства:

а)         автономність та високий рівень саморегуляції;

б)         здатність підтримувати та відновлювати високу інтенсивність внутрішніх взаємозв’язків;

в)         відсутність інтегруючої сили;

г)         самоназва та власна історія;

д)         входження як структурний елемент, до більш складної соціальної

системи;

е)         обов’язкове використання для власного розвитку ресурсів інших суспільств.

4.         У складних суспільствах немає керівників і підлеглих, багатих і бідних:

а)         так;

б)         ні.

5.         В індустріальному суспільстві власність як критерій соціальної нерівності втрачає своє значення, вирішальним стає рівень освіти і знання:

а)         так;

б)         ні.

6.         Яке з визначень характеризує категорію: 1) країна; 2) держава; 3) суспільство:

а)         соціальна організація, основою якої є соціальна структура;

б)         частина світу або територія, яка має певні кордони і користується

державним суверенітетом;

в)         політична організація, яка має певний тип режиму влади, органи та

структуру правління.

7.         У постіндустріальному суспільстві переважає не промисловість, а інформатика і сфера обслуговування:

а)         так;

б)         ні.

8.         Суспільство вторинне, держава первинна.

а)         так;

б)         ні.

9.         Стать, раса, етнічна приналежність, віра, місце проживання,

політична орієнтація, мова — це:

а)         номінальні;

б)         рангові критерії, що описують соціальний простір.

10.       Назвіть основні критерії соціальної стратифікації:

а)……………;           в)………………;

б)……………;           г)……………….

11.       Закрите суспільство — суспільство:

а)         в якому відсутня можливість соціальної мобільності;

б)         яке не взаємодіє з іншими суспільствами;

в)         яке легко змінюється та пристосовується до обставин зовнішнього

середовища.

12.       Які із запропонованих визначень характеризують категорії

1) «нерівність»; 2) «стратифікація»; 3) «клас»:

а)         соціальні групи, які мають нерівний доступ до багатства, влади та

неоднаковий статус;

б)         умови, за яких люди мають нерівний доступ до соціальних благ;

в)         способи, за допомогою яких нерівність передається від одного покоління до іншого; при цьому формуються різні прошарки суспільства.

(Вкажіть проти визначень відповідні категорії).

13.       Яка стратифікаційна система є відкритою?

а)         кастова;

б)         станова;

в)         класова.

14.       Яка найпоширеніша схема визначення соціальної структури

радянського суспільства існувала в радянській соціології:

а)         2 + 1;   в) 1 + 5;

б)         3 + 1;   г) 2 + 2 – 1.

15.       Як називають зміну соціального статусу людини:

а)         кар’єра;

б)         соціальна мобільність;

в)         рейтинг.

16.       Кого можна віднести до маргіналів:

а)         військовослужбовців;

б)         емігрантів;

в)         студентів.

17.       Збільшення частки середнього класу в суспільстві впливає на:

а)         чисельність працюючих;

б)         підвищення кваліфікації робітників;

в)         стійкість та стабільність суспільства;

г)         продуктивність суспільної праці.

(Зазначте основний фактор).

18.       Перехід з однієї страти в іншу нерівну, або рівну, описується

поняттям:

а)         соціальної мобільності;

б)         маргінальності;

в)         інституціоналізації.

19.       Маргінал — це:

а)         прихильник крайніх політичних поглядів;

б)         декласований елемент;

в)         особа, що залишила одну соціальну групу і не ввійшла до іншої;

г)         особа, що втратила адекватне уявлення про реальність.

20.       Найчастіше категорія «маргінальна особистість» вживається

для опису внутрішнього світу, позиції:

а)         збанкрутілих бізнесменів;

б)         емігрантів;

в)         осіб, які швидко набули певного соціального статусу;

г)         дітей від змішаних шлюбів;

д)         індивідів, які перейшли в нову партію.

21.       Чим характеризується мала група?

а)         безособовим характером взаємозв’язку між членами групи;

б)         наявністю спільних інтересів і поглядів у членів групи;

в)         безпосередніми особистими контактами між членами групи;

г)         низьким рівнем конфліктності.

22.       Залежно від об’єкта маргіналізації розрізняють:

а)         етномаргінальністъ,

б)         соціомаргінальність,

в)         економічну маргінальність,

г)         політичну маргінальність,

д)         релігійну маргінальність.

23.       Обмінна мобільність — це…………...(продовжити думку).

24.       Структурна мобільність — це…………...(продовжити думку).

25.       Назвіть канали соціальної циркуляції:

а)         армія;

б)         церква;

в)         освіта;

г)         шлюб;

д)         політичні та професійні організації.

26.       Назвіть механізми соціальної мобільності:

а)         економічна активність;

б)         шлюбне партнерство на раціональних засадах;

в)         ……………………………….

г)         ……………………………….

д)         ……………………………….

27. До традиційних маргіналів належать …(продовжити думку).

28.       Нові маргінальні групи — це ……(продовжити думку).

29.       Маргінальність, що має примусовий характер і супрово-джується зниженням соціального статусу цілих соціальних груп і прошарків, викликає значні руйнування традиційних соціальних спі-льнот, дезінтеграційні процеси в соціальній структурі — це          — маргінальність.