Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Тести і завдання до теми: «Соціологія як наука»

1.         Соціологія — наука, яка вивчає…………………… (продов-жити думку).

2.         Соціологія виникла як наука:

а)         після ІІ світової війни;

б)         в першій половині ХІХ ст.;

в)         в ХVІІ ст.

3.         Основоположником соціології вважається:

а)         М. Вебер;

б)         Е. Дюркгейм;

в)         О. Конт;

г)         К. Маркс.

4.         Реальність, яка існує незалежно від нас і наших знань про неї:

а)         об’єкт науки і пізнання;

б)         предмет науки і пізнання.

5.         Частина об’єктивної реальності, яка береться не загалом, а

лише тим її боком, який визначається специфікою цієї науки:

а)         об’єкт науки і пізнання;

б)         предмет науки і пізнання.

6.         Об’єкт соціології — це………………………... (продовжити думку).

7.         Загальні поняття, які відображають властивості об’єкта соці-ології:

а)         соціальний закон;

б)         соціальна категорія;

в)         соціальний статус.

8. Наведіть приклади категорій соціології.

9.         Які з положень не розкривають риси соціального:

а)         сукупність тих, чи інших якостей і особливостей соціальних відносин, інтегрована індивідом чи спільнотами у процесі спільної діяльності

(взаємодії) в конкретних умовах;

б)         проявляється в ставленні різних груп до свого місця в суспільстві,

до явищ і процесів суспільного життя;

в)         поведінка, орієнтована на забезпечення належних матеріальних умов.

10.       Основна категорія соціології — це…………...(продовжити думку).

11.       За М. Вебером, дії набувають характеру соціальних тоді, коли :

а)         мають індивідуальний характер;

б)         в будь-якому випадку;

в)         здійснюються усвідомлено, з орієнтацією на інших;

г)         виявляють великий вплив на розвиток суспільства.

12.       Визначте структуру соціологічного знання.

13.       Наведіть приклади теорій середнього рівня, які описують:

а)         соціальні спільноти;

б)         соціальні інститути;

в)         соціальні процеси.

14.       Назвіть соціолога, засновника теорій середнього рівня.

15.       Розмежуйте поняття прикладна та емпірична соціологія.

 

16.       Назвіть функції соціології: а)…………….;  в)……………; б)…………….;        г)……………..

17.       Охарактеризуйте інструментальну функцію соціології.

Тести і завдання до теми: «Історія становлення соціології»

1. Протосоціологією називають:

а)         теорії середнього рівня;

б)         передісторію соціологічного знання;

в)         позитивіський напрямок соціологічного знання.

2.         Розмістіть перераховані науки відповідно до порядку їх розташування в класифікації О.Конта:

(Соціальна фізика (соціологія), математика, астрономія, хімія, біологія, фізика).

3.         Назвіть три стадії розвитку інтелекту (за О. Контом):

а)         ………………………………;

б)         ………………………………;

в)         ……………………………….

4.         Кому з названих соціологів (М. Вебер, Е. Дюркгейм, О. Конт)

належить визначення соціології як:

а)         позитивної соціології;

б)         науки про соціальні факти;

в)         науки про соціальну поведінку, яку вона намагається зрозуміти і витлумачити.

(Поряд із визначенням вкажіть відповідне прізвище).

5.         Назвіть основні методи соціології (за О. Контом):

а)         ………………………………;

б)         ………………………………;

в)         ……………………………….

6.         Автор теоретико-методологічної концепції «соціологізм», в

межах якої суспільство та соціальні явища визначаються як надіндивідуальна реальність:

а)         О. Конт;

б)         П. Сорокін;

в)         Е. Дюркгейм;

г)         М. Вебер;

д)         З. Фрейд.

7.         Вкажіть проти перерахованих категорій прізвища соціологів,

які в своїх концепціях розглядали ці категорії як основоположні:

а)         аномія;

б)         колективні уявлення;

в)         соціальна дія;

г)         соціальна статика;

д)         соціальна динаміка;

е)         соціальний організм (М. Вебер, Е. Дюркгейм, О. Конт, Г. Спенсер).

8.         Центральним поняттям феноменологічної соціології є категорії:

а)         життєвий світ;

б)         індивідуальний вибір;

в)         інший варіант……………………………….

9.         Який методологічний підхід до вивчення суспільства в соціології базується на таких методах, як експеримент та спостереження:

а)         феноменологічний;

б)         діяльнісний;

в)         позитивістський.

10.       Центральним поняттям соціології К. Маркса є:

а)         суспільно-економічна формація;

б)         соціальна дія;

в)         соціальний простір.

11.       Який тип соціальної дії не розглядав М. Вебер:

а)         афективну;

б)         ціннісно-раціональну

в)         цілераціональну;

г)         ефективну;

12.       Що таке «аномія»:

а)         поведінка, що відхиляється від встановлених у суспільстві норм;

б)         соціальна хвороба;

в)         ціннісно-нормативне вакуум.

13.       Який різновид самогубства не називав Е. Дюркгейм:

а)         альтруїстичне;

б)         аномічне;

в)         специфічне;

г)         егоїстичне.

Тести і завдання до теми: «Розвиток соціологічної думки в Україні»

1.         Назвіть представників української протосоціології:

а)         ………………………………;

б)         ………………………………;

в)         ……………………………….

2.         Хто автор теорії «трьох світів»:

а)         М. Грушевський;

б)         М. Шаповал;

в)         Г. Сковорода.

3.         Із працями яких науковців пов’язують початок самостійних

соціологічних розвідок в Україні:

а)         представників Кирило-Мефодіївського Братства;

б)         Женевського гуртка;

в)         Інституту соціології.

4.         Який метод дослідження соціальних явищ виробив М. Грушевський:

а)         структурний функціоналізм;

б)         історико-соціологічний;

в)         порівняння.

5.         Засновник Українського соціологічного інституту в еміграції:

а)         В. Липинський;

б)         М. Шаповал;

в)         М. Грушевський.

6.         Охарактеризуйте стан розвитку соціології в радянській Україні:

(Визначте і запишіть основні риси).

7.         Відзначте період, коли соціології був наданий статус базової

дисципліни в вищих навчальних закладах України:

а)         20-ті роки;

б)         60-ті роки;

в)         90-ті роки

8.         Назвіть науковців сучасної української соціології:

а)         ………………………………;

б)         ………………………………;

в)         ……………………………….