Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПИТАНЬ АНКЕТИ1 : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПИТАНЬ АНКЕТИ1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

За змістом      Питання про факти, дії в минулому, продукти діяльності, демографічні запитання.

 

            Питання про знання, мотиви, думки та оцінки.

За формою     Відкриті запитання (вільний виклад відповіді на запитання, без запропонованих варіантів).

 

            Закриті запитання (із запропонованим переліком усіх мож-ливих варіантів відповіді).

 

            Напівзакриті запитання (комбінація закритих та відкритих запитань).

 

            Прямі — безпосереднє запитання про соціальний факт, що досліджується.

 

            Непрямі — дають опосередковану інформацію про соціаль-ні факти. Використовуються, зазвичай, тоді, коли на прямі запитання можуть дати недостовірні відповіді.

 

            Проективні запитання — п р о дії респондента в уявній ситуації.

За функ-ціями            Основні (змістовні) — стосуються проблеми дослідження, дають інформацію про соціальні факти.

 

            Допо-міжні    Питання — фільтри для визначення некомпете-нтних респондентів.

 

                        Контрольні («питання-пастки») — для оцінки правдивості інформації, що її дають респонденти (якості).

 

           

            Контактні — для встановлення контакту (Як Ви вважаєте?).

 

           

            Буферні — для розмежування тематичних блоків (Поговоримо про те, що Вам заважає в роботі...).

 

           

            Уточнюючі — для уточнення інформації.

Рьісь Ю. К, Степанов В. Е. Социология: Структурно-логические схемьі с комментариями. — М., 1999. — С. 366—380.

В. Ядов наводить приклад застосування питання-«пастки». «В одному з опитувань Інституту соціології РАН, проведеному в 1990 р. (Г. Денісовский, П. Козирєва й В. Колбановский), се-ред суспільних рухів були згадані «кухтеристи». Хоча респон-денти не мали жодного уявлення, хто це такі (автори опитуван-ня просто використали прізвище одного із співробітників інституту), підтримали «кухтеристів» 1,2 %, рішуче й не дуже рішуче виступили проти них — 12,8 % опитаних. Особи, що відповідають на такі питання, підозрюються в неуважності або в несумлінності»1.

Вимоги до змістовних питань анкети2:

1.         Валідність (обґрунтованість), міра відповідності питання ан-кети досліджуваному показнику. (Наприклад, показнику «Міра до-віри політичному лідеру N» відповідає питання: «Наскільки Ви до-віряєте N?». Твердження, що відповідь на це питання можна інтерпретувати як політичний вибір, вимагає обґрунтованого дока-зу — доказу валідності).

2.         Стислість (для більшості людей 11—13 слів є межею сприйняття фрази без істотного перекручування її основного змісту).

3.         Однозначність (однакове розуміння всіма респондентами того змісту питання, що вкладав у нього дослідник).

Дві групи помилок: у формулюваннях питання та формулю-ваннях відповідей. Друга група помилок виникає з порушень ви-мог до шкали виміру (віяло (перелік варіантів) відповідей на пи-тання анкети).

Інтерв’ю як метод опитування

Інтерв’ю — проведена за певним планом бесіда, що перед-бачає безпосередній контакт інтерв’юера та респондента. Запис відповідей респондента обов’язково здійснює інтерв’юер.

1          Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение,

понимание социальной реальности. — М., 1998. — С. 241—242.

2          Панина Н. В. Технология социологического исследования. — К., 1998. —

С. 37—43.