Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЇЇ СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЇЇ СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

 

Програма соціологічного     дослідження —         науковий        документ, який містить        методологічні            та        процедурні основи   дослідження соціального     об’єкта.                                                        

Функції програми:

♦ методологічна

♦♦♦ методична (загальний логічний план дослідження, на основі якого здійснюється цикл: теорія-факт-теорія) ♦♦♦ організаційна— чіткий розподіл праці, контроль за ходом СД.

 

Структура програми соціологічного дослідження1

Методологічний розділ (Що?, Для чого робити?)            Процедурний (методичний) розділ (Як?)

1.         Формулювання проблеми, визначення об’єкта, предмета дослідження.

2.         Визначення мети і завдань

дослідження.

3.         Інтерпретація основних понять.

4.         Попередній системний аналіз

об’єкта.

5.         Розробка робочих гіпотез.   6.         Стратегічний (принциповий)

план.

7.         Обґрунтування вибірки.

8.         Методи і процедури збору та

аналізу первинних даних.

9.         Вид підсумкового документа

(аналітичний звіт, стаття, монографія…).

1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. — М., 1998. — С. 70—130.

Програма доповнюється робочим планом, в якому впорядко-вується етапи роботи, терміни здійснення, оцінюються необхідні ресурси.

Вимоги до програми:

♦          Необхідність

♦          Ясність і чіткість її структурних компонентів ♦♦♦ Логічна послідовність

♦          Гнучкість

Створення програми починається з визначення проблеми дослі-дження, визначення предмета і мети дослідження.

 

Соціальна проблема — суперечлива ситуація реального життя, що має масовий характер і стосується інтересів соціальних спільнот, груп.

— з гносеологічної точ-ки зору (тобто з точки зору пізнавального про-цесу) Знання про незнання, невідповідність або протиріччя між знаннями про потреби людей в результативних практичних або теоретичних діях та незнання шляхів за-собів, методів, способів та прийомів реа-лізації цих необхідних дій.

— предметний бік    Явища і процеси, які викликають зане-покоєння.

Слід розрізняти реальні й надумані, міфічні, соціальні про-блеми; уникати дослідження вельми масштабних соціальних про-блем. Це може призвести до ускладнення інструментарію, неперед-бачених матеріальних і часових витрат на проведення дослідження та зробить його громіздким і малоефективним; слід прагнути яко-мога точнішого, конкретнішого формулювання проблеми, що дасть змогу грамотно та оперативно провести соціологічне дослідження і розробити адекватні рекомендації.

Соціологія використовує різноманітні підходи до визначення типу соціальної проблеми, беручи за основу мету дослідження, но-сія проблеми, масштаби її поширення, час дії, глибину суперечнос-ті, що створює проблему.