Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ. ЙОГО ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ. ЙОГО ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Соціальний контроль — це засоби переконання, навію-вання, приписів та заборон; система примусу (аж до застосу-вання фізичного насилля); система способів виразу визнання, відзначення, нагород, завдяки яким поведінка підгруп та ін-дивідів приводиться у відповідність прийнятим зразкам, цін-ностям1.

Соціальний контроль — механізм самоорганізації (саморегу-ляції) і самозбереження суспільства шляхом установлення й під-тримки нормативного порядку, усунення, нейтралізації або мінімі-зації девіантної поведінки2.

Соціальні норми є обов’язковим елементом соціального конт-ролю.

Соціальні норми — це приписи, вимоги, побажання та очікування відповідної суспільно ухваленої поведінки.

Соціальні норми — це деякі ідеальні зразки, шаблони, які вка-зують на те, що люди повинні говорити, думати, почувати і робити у конкретних ситуаціях3.

Суспільство регулює поведінку індивіда, проте воно передбачає ієрархію: за одну й ту саму дію здійснюється різне покарання до людей різних соціальних статусів. Цей принцип зберігався в усі ча-си й в усіх народах, тією чи іншою мірою.

1 Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. Гилинский Я. И. Социальный контроль над девиантным поведением в совре-менной России: теория, история, перспективы // Социальный контроль над деви-антностью в современной России. — СПб., 1998. — С. 4. Кравченко А. И. Социоло-гия: учебник. — М., 2003. — С. 220—235.

Фролов С. С. Социология: Ученик для вузов. — М., 1996. — С. 95—113.

Сергій Фролов зазначав механізми здійснення соціального контролю.

Механізми соціального контролю (С. Фролов)1

S соціальний контроль через соціалізацію (через соціалізацію суспіль-ство формує наші звички, бажання, полегшує прийняття рішень, ство-рює бажання діяти так, як вимагає суспільство);

■S соціальний контроль через груповий тиск (забезпечує мала соціальна група, в якій функціонує індивід);

Наприклад, Хоторнські експерименти (кінець 1930-х рр.) визначали, що

соціальні відносини у колективі більше впливають на продуктивність

праці, аніж покращення технічних умов праці. Були визначені правила

поведінки, які функціонують у виробничому колективі як у малій соціальній групі: