Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Теорія ролей розглядає особистість як носія певних соціальних ролей (Дж. Мід, Г. Блумер, Р. Лінтон, Я.Морено, Т. Парсонс). Соці-альне середовище визначається вирішальним фактором розвитку особистості. Особистість розглядається як функція тих соціаль-них ролей, які вона виконує в суспільстві.

■ Основними поняттями в межах рольових теорій особистості є соціальний статус і соціальна роль.

Рольова теорія особистості — соціологічна концепція, що базується на визнанні залежності соціальної ролі людини як іс-тоти соціальної від очікувань інших людей, пов’язаних із їх ро-зумінням соціального статусу конкретної особистості.

Соціальний статус (від лат. status — стан узагалі, стан справ тощо) — позиція людини в суспільстві, пов’язана з певними права-ми і обов’язками; становище індивіда і соціальної групи стосовно інших індивідів та груп, що визначається за соціально вагомими для цієї суспільної системи ознаками (освітніми, фаховими та ін.).

Соціальна роль — соціальна функція, модель поведінки, яку задає соціальна позиція особистості в системі суспільних або між-особистісних взаємин. Згідно з Н. Смелзером, соціальна роль — поведінка, яка очікується від людини, що займає певний статус.

Соціальний статус особистості — це її позиція в соціальній сис-темі, пов’язана з приналежністю до певної соціальної групи чи спіль-ноти, аналізом її соціальних ролей та якістю і мірою їх виконання.

Соціальний статус охоплює узагальнюючу характеристику стано-вища індивіда в суспільстві: професію, кваліфікацію, характер реаль-но виконуваної праці, посаду, матеріальне становище, політичний вплив, партійну і профспілкову приналежність, ділові стосунки, наці-ональність, релігійність, вік, сімейне становище, родинні зв’язки, — тобто все те, що Р. Мертон називає «статусним набором».

Статусний ряд — послідовність соціальних статусів, що зу-стрічається досить часто, має сталий характер (наприклад, студент-медик, практикант, стажер, що незалежно практикує, лікар).

Соціальний статус дає відповідь на запитання: «Хто я?»

Коли ми говорили про соціальну структуру суспільства, то одним із її визначень була сукупність незаповнених соціальних статусів.

Соціальний статус — це сукупність прав і обов’язків, соціа-льних очікувань, форм і обсягів матеріальної й моральної вина-городи, стійких нормативних форм поведінки. Статус формуєть-ся на основі закону, адміністративних актів, звичаїв, моралі, релігії, суспільної думки й т.п.1

Розрізняють реальний статус і статус на папері.

Статус на папері — це сукупність прав і обов’язків, що існують у формальних нормативних актах, але не виконуються в реальному громадському житті.

Реальний статус — це сукупність прав і обов’язків, які прояв-ляються у вигляді реальних повторюваних практик.