Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ РОЗГЛЯДУ КАТЕГОРІЙ СОЦІОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВИХІДНІ ПРИНЦИПИ РОЗГЛЯДУ КАТЕГОРІЙ СОЦІОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

1

Вихідні принципи розгляду категор1ій соціології особистості (Н. Черниш)

Кожен індивід є людиною, але не кожен — особистістю. Особистістю не народжуються — нею стають. Індивід, у дано-му випадку, є висхідним пунктом для розвитку в людині особис-тості, а особистість, своєю чергою, — це підсумок розвитку ін-дивіда, найповніше уособлення всіх людських властивостей.

1Черниш Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. Випуск 1—6. — Л., 1996.

2

Особистість є конкретним виразом суті людини, але й одночасно втіленням соціально значущих рис і властивостей певного суспі-льства та його культури.

Немає людини і особистості «взагалі» — обидві вони чітко іден-тифікуються з певним суспільством, конкретною спільнотою і нормами та цінностями культури.

 

3

Інтегрування особистості у суспільство здійснюється через її входження до різноманітних соціальних спільнот, прошарків та груп; саме вони є основним шляхом сполучення суспільства і людини протягом усього її життя.

Особистостями стають у спільнотах, але і сама людина-особистість згодом утворює нові спільноти відповідно до влас-них інтересів та умов, що змінюються.

У 1799 р. мисливці знайшли на півдні Франції в лісах Аверона дикого хлопчика 11—12 років. Він пересувався лише на чотирьох кінцівках, їв як тварина, кусав тих, хто до нього наближався. Мо-вою його були тільки нечленороздільні звуки. У дзеркалі він себе не пізнавав. Людиною, індивідом та індивідуальністю він був, а особистістю — ні. Соціальні якості він не набув. Такі люди нази-ваються феральні1.

Наші цінності, орієнтації, типи поведінки відрізняються в зале-жності від середовища, в якому відбувається становлення наше як особистості.

Основні проблеми соціології особистості:

—        вивчення особистості як елемента, творця і представ-ника соціальних спільнот і соціальних інститутів;

—        аналіз особистості як об’єкта соціальних відносин (коли на перший план висувається вплив суспільства на особистість в процесі її формування, соціалізації, виховання тощо);

—        розгляд особистості як суб’єкта суспільних відносин (включно з її соціальною діяльністю, активністю і творчістю в суспільному житті).

1 Социология / Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко В. Н., По-пов А. В. — М., 2000. — С. 113—149.

Основні питання соціології особистості

—        що є визначальним для особистості: її біологічні чи соціа-льні характеристики?

—        що найбільш адекватно визначає особистість: раціональні чи ірраціональні начала?

—        що становить стрижень особистості: її індивідуальні непо-вторні особливості чи набір соціальних норм і цінностей суспі-льства?

—        що найкраще репрезентує особистість: її свідомість чи її поведінка?