Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДМІННІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ У ВИВЧЕННІ ЛЮДИНИ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВІДМІННІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ У ВИВЧЕННІ ЛЮДИНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Філософія       людина з точки зору її становища у світі передусім як суб’єкта пізнання і творчості.

Психологія     аналізує людину як усталену цілісність психічних процесів, властивостей і відносин: темпераменту, ха-рактеру, здібностей, вольових властивостей тощо. Тобто психологія шукає стабільні характеристики психіки, які забезпечують незмінність людської при-роди.

Історія інтерес до того, як під впливом культурно-історичних факторів змінюється людська істота.

Економіка       припускає, що людина здатна на раціональний вибір. (Психологія виходить з того, що мотиви людської пове-дінки переважно ірраціональні й незбагненні).

Соціологія      з’ясовує, насамперед, те в людині, що безпосередньо пов’язане із соціальним життям, включеністю людини у систему соціальних відносин, — тобто не її біологічні чи психічні особливості, а суто соціальні характеристики.

Соціологія — 1) розглядає людину як надзвичайно пластичну істоту, здатну до значних соціальних адаптацій, але водночас ви-різняє в людині соціально-типові характеристики — риси, яки-ми наділені певні типи людей.

2)         Соціолог досліджує людину насамперед як особистість, як елемент соціального життя, розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, а також шляхи і канали зворотного впливу особистості на соціальний світ.

3)         Соціологію цікавить участь людини — особистості — у змі-нах і розвитку соціальних відносин; вона досліджує зв’язки особис-тості і суспільства, регуляцію і саморегуляцію соціальної поведінки.

Отже, специфіка соціологічного підходу у з’ясуванні того в лю-дині, що безпосередньо пов’язане з соціальним життям, залучен-ням до системи соціальних відносин, — тобто, не її біологічних чи психологічний особливостей, а суто соціальних характеристик.

У соціології важливим є розмежування термінів «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість»1.

1 Ядов В. А. Личность как предмет изучения // Социальная психология в трудах отечественных психологов. — CПб., 2000. — С. 70—75.

У буденній свідомості досить часто ототожнюються ці поняття. В соціології це не синоніми і достатньо чітко розрізняються.

Поняття, що відображає загальні риси, властиві людсь-кому роду (родове поняття) (Homo sapiens)