Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Діловодство : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

ДІЛОВОДСТВА В УСТАНОВІ       3

Тема 1. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ           7

1.         Роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством              7

2.         Визначення документа. Види документів та їх класифікація        8

3.         Документування та документальне забезпечення діяльності підприємства      9

4.         Система документації та її класифікація      13

5.         Документування управлінської діяльності в організації                18

Тема 2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕОМ У ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННI УПРАВЛIННЯ      22

1.         Напрямки використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління. Документування та організація роботи з документами               22

2.         Програми для складання та редагування службових документів            24

3.         Системи автоматизації діловодного процесу        25

4.         Основнi завдання пiдсистеми          30

“Управлiння документообiгом”        30

Тема 3. ОСНОВНI ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ              39

1.         Реквiзити документа             39

2.         Бланк документа        41

3.         Датування документiв           45

4.         Адресацiя документiв            46

5.         Погодження та затвердження документiв              47

6.         Засвідчення документа         49

7.         Проходження документа      52

8.         Вимоги до тексту документа            54

9.         Позначки щодо наявностi додатків             59

10.       Оформлення копій та розмноження документiв   . .61

11.       Підготовка та оформлення документів до засідання колегіальних органів         64

Тема 4. ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦIЇ        68

1.         Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою    68

2.         Складання органiзацiйної документацiї      68

3.         Складання розпорядчої документацiї          72

4.         Складання довiдково-iнформацiйної документацiї 81

Тема 5. ДОКУМЕНТАЦIЯ З ОСОБОВОГО СКЛАДУ   .101

1.         Облiк особового складу        101

2.         Порядок ведення особових справ               103

3.         Трудовi книжки          104

4.         Iншi облiковi документи щодо особового складу   . .106

5.         Трудові контракти    108

6.         Накази з особового складу    112

7.         Особові картки           114

8.         Особові справи          115

9.         Складання особистих документів    115

10.       Оформлення документів про відрядження             120

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ  .123

1.         Приймання, розгляд і реєстрація документів         123

2.         Робота з вихiдними документами  135

 

Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ У ПІДПРИЄМСТВІ        139

1.         Поняття про документообіг підприємства             139

2.         Складання номенклатури та формування справ  . . .140

3.         Типовi строки виконання документiв         142

4.         Організація контролю за виконанням документів   .144

5.         Робота з листами, пропозицiями, заявами та скаргами громадян          147

Тема 8. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ

КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ПІДПРИЄМСТВА             152

1.         Поняття про комерційну таємницю та

конфеденційну інформацію              152

2.         Правове регулювання захисту комерцiйної

таємницi в Українi    154

3.         Умови забезпечення захисту комерційної та

конфіденційної інформації    157

4.         Відомості, що не становлять комерційної таємниці .162

Тема 9. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА      164

1.         Організація діловодства в установі             164

2.         Структура та функції служби діловодства  166

3.         Управління службою діловодства  168

4.         Умови праці працівників служби діловодства      171

Тема 10. ОПЕРАТИВНЕ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ               176

1.         Підготовка справ до наступного зберігання та використання     176

2.         Забезпечення збереження документiв        177

3.         Експертне оцiнювання документiв             178

4.         Передача справ до архiву      181

5.         Страховий фонд особливо цiнних документiв      185

6.         Збереження бланкiв, печаток та штампiв  185

7.         Вилучення документiв          186

8.         Знищення документiв           187

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ       189

ДОДАТКИ

Додаток 1. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ      192

Додаток 2. Контрольнi питання для iндивiдуальної роботи

студентiв та проведення залiку з курсу

“Дiловодство”            211

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Скібіцька Ліана Іванівна

ДІЛОВОДСТВО

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Н.П. Манойло

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 05.06.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 14.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006