Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Діловодство : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Додаток 1 ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 1.  Що таке інформація?

1.         Сукупність відомостей, повідомлень про господарську (комерційну) діяльність підприємств та їхнє зовнішнє середовище.

2.         Сукупність відомостей про господарську (комерційну) діяльність підприємств.

3.         Відомості про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств.

2.  Що таке документ?

1.         Матеріальна форма одержання та поширення певної інформації.

2.         Документ — матеріальний об’єкт, що містить інфор-мацію в зафіксованому вигляді.

3.         Форма одержання та виконання певної інформації.

3.  На які групи поділяються документи?

1.         Офіційні, особисті.

2.         Організаційно-розпорядчі, фінансово-розрахункові, з постачання та збуту.

3.         Внутрішні, зовнішні.

4.         Що забезпечує комунікативна функція документів?

1.         Зв’язок між підприємствами, організаціями.

2.         Внутрішні зв’язки між структурними підрозділами підприємства.

3. Зв’язки між структурними підрозділами підприємства та з зовнішнім середовищем.

5.         На які групи поділяються документи за формою?

1.         Прості, складні.

2.         Індивідуальні, типові, трафаретні.

3.         Рукописно-друковані, графічні, звукові.

6.         Які існують копії документів?

1.         Виписка, дублікат.

2.         Виписка, відбиток.

3.         Виписка, відбиток, дублікат.

7.         Що таке діловодство?

1.         Діяльність, яка охоплює питання документування та роботи з документами.

2.         Робота, яка пов’язана з рухом документів.

3.         Діяльність, яка охоплює питання документування.

8.         Що таке кореспонденція?

1.         Сукупність документів, які призначені для оформлен-ня ділових стосунків між підприємствами.

2.         Сукупність документів, що існує в системі документо-обігу підприємства.

3.         Сукупність листів, які призначені для оформлення ділових стосунків між підприємствами.

9.         Що таке документування?

1.         Робота з готовими документами

2.         Процес створення документів.

3.         Рух документів в п