5. Страховий фонд особливо цiнних документiв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Страховий фонд особливо цiнних документiв — це су-купнiсть страхових копiй особливо цiнних та важливих (в т.ч. i секретних) документiв, якi зберiгаються в архiвi пiдприємства.

Страховий фонд створюється з метою збереження цiнної документальної iнформацiї на випадок втрати або пошкод-ження оригiналiв документiв, вiн є недоторканим i має зберiга-тися територiально вiдокремлено вiд оригiналiв документiв, з яких зроблено страховi копiї.

Облiк страхового фонду ведеться в книзi облiку надход-жень i вибуття страхового фонду i фонду користування та в описах страхового фонду.

Описи страхових копiй розглядають ЕК пiдприємств i пiсля схвалення їх направляють на затвердження ЕПК дер-жавної архiвної установи.