Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Забезпечення збереження документiв : Діловодство : Бібліотека для студентів

2. Забезпечення збереження документiв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Схоронність документів в установі забезпечується:

•          наданням приміщення для відомчого архіву;

•          обладнанням приміщення архіву засобами пожежного гасіння, охоронної сигналізації;

•          застосуванням спеціального обладнання для зберігання документів (стелажів, сейфів, картонажів та ін.);

•          створенням оптимального волого-температурного і світлового режиму в приміщеннях архіву, проведенням санітарно-гігієнічних заходів.

Видача справ у тимчасове користування стороннім уста-новам проводиться з дозволу керівника установи. На видану справу заводиться картка-замінник справи, у якій зазначають: структурний підрозділ, номер справи, дату видачі, кому вида-но, дату повернення. Передбачають графи для розписок в одержанні та прийманні справи.

Вилучення документів зі справ постійного строку зберігання забороняється. У виключних випадках вилучення документа допускається з дозволу керівника установи з обов’язковим залишенням у справі засвідченої копії докумен-та.

Закінчені діловодством справи постійного і тривалого (понад 10 років) строків зберігання мають здаватися у відо-мчий архів для наступного зберігання та використання. Спра-ви тимчасового зберігання (до 10 років включно) можуть пе-редаватися у відомчий архів за погодженням з керівниками ус-танов.

 

Підготовка документів до наступного зберігання і вико-ристання включає такі види робіт:

•          експертиза цінності документів;

•          оформлення справ;

•          складання описів справ;

•          передача справ до відомчого архіву і забезпечення схо-ронності документів.