4. Відомості, що не становлять комерційної таємниці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Відомості, що не становлять комерційної таємницi:

•          установчі документи, або документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю і її окремими видами ;

•          інформація за всіма встановленими формами держав-ної звітності;

•          дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати по-датків та інших обов’язкових платежів;

•          відомості про кількість і склад працюючих, їх заробітну плату в цілому і за професіями та посадами, а також на-явність вільних робочих місць;

•          документи про сплату податкiв i обов’язкових пла-тежiв;

•          інформація про забруднення навколишнього природ-ного середовища, недотримання безпеки умов праці, ре-алізації продукції, що завдає шкоди здоров’ю;

•          документи про платоспроможність;

•          вiдомостi про участь посадових осiб пiдприємства в ко-оперативах, малих пiдприємствах, об’єднаннях та iнших органiзацiях, що займаються пiдприємницькою дiяльнiстю;

•          вiдомостi, якi вiдповiдно до дiючого законодавства, пiдлягають оголошенню.

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1993 року, пiдприємства забов’язанi передавати перерахованi вiдомостi органам державної виконавчої влади, контролюючим i правоохоронним органам, iншим юридичним особам вiдповiдно до дiючого законодавства, за їх вимогою.