Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Типові строки виконання документів : Діловодство : Бібліотека для студентів

3. Типові строки виконання документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Перелік документів із зазначенням типових строків вико-нання:

•          Закони України, інші рішення Верховної Ради України та її Президії; укази Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; пропо-зиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях Вер-ховної Ради України; рішення і розпорядження викон-комів місцевих Рад народних депутатів; накази керівника установ; рішення колегіальних органів уста-нов — відповідно до встановлених строків.

•          Рекомендації постійних комісій Верховної Ради Ук-раїни — до двох місяців, якщо комісіями не встановле-но інший строк. Запит депутата Верховної Ради Ук-раїни на сесії Верховної Ради — не більше ніж у 3-ден-ний строк.

•          Пропозиції та заяви депутатів Верховної Ради Ук-раїни — до одного місяця, а ті, що не потребують до-даткового вивчення і перевірки — невідкладно.

•          Пропозиції, рекомендації і зауваження, що містяться в рішеннях на адресу підприємств, установ і організацій вищого підпорядкування, розміщених на території відповідної Ради; рекомендації постійних комісій місцевих Рад — у строки, встановлені законами про місцеві Ради народних депутатів України.

•          Критичні зауваження і пропозиції, висловлені в пресі, — до одного місяця.

•          Пропозиції громадян — у строк до одного місяця, за ви-нятком пропозицій, що потребують додаткового вив-чення.

•          Пропозиції щодо уточнення ассортименту, про розірвання або зміну умов договору — не пізніше ніж 10 днів після одержання пропозиції.

•          Скарга на неправильні дії або розпорядження фінор-ганів; розгляд — не пізніше 5-денного строку з дня над-ходження.

•          Заяви і скарги громадян — у строк до одного місяця з

дня надходження; ті, що не потребують додаткового

вивчення і перевірки, — не пізніше 15 днів.

•          Листи-доручення і листи-запити вищих установ і ор-ганізацій — до вказаного в них строку або протягом 10 днів.

•          Протокол розбіжностей: складання і направлення — в 10-денний строк; розгляд — у 20-денний строк.

•          Заявка покупця — не пізніше трьох днів після одержання.

•          Листи підприємств, об’єднань, установ і організацій — 10 днів.

•          Договір на поставку товарів: підписання і повернення не пізніше 10 днів (для довгострокових — 20 днів) після одержання проекту; відповідь на пропозицію про укла-дання договору — в 10-денний строк після одержання.

•          Замовлення на продукцію: підписання і подання в 10-денний строк після одержання повідомлення.

•          Наряд на поставку продукції: видача протягом 15 днів після одержання повідомлення про розподіл фондів.

•          Опитувальний лист на продукцію: подання — у 20-ден-ний строк з моменту одержання наряду.

•          Доручення платежу: виписування і передача до устано-ви банку — не пізніше наступного дня після одержання товарів.

•          Акт приймання продукції — не пізніше 10 днів після одержання продукції.

•          Звіт бухгалтерський і річний баланс: розгляд, затверд-ження і повідомлення рішень по ньому — в 10-денний строк з дня одержання. стандарт підприємства — строк, що не перевершує один місяць з дня надходження.

•          Вiдук на проект — не пізніше, ніж через місяць. Угоди — в зазначений у них термін.

•          Телеграми, що потребують термінового вирішення, — до двох днів; решта — протягом 10 днів.