Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Приймання, розгляд і реєстрація документів : Діловодство : Бібліотека для студентів

1. Приймання, розгляд і реєстрація документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Приймання документів

Усю кореспонденцію, що надходить до установи, приймає канцелярія. Прийманню підлягає також і доплатна кореспон-денція, оплата якої здійснюється на підставі конвертів, де за-значена її сума.

У канцелярії розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис “особисто” чи адресованих громадським організаціям установи (профкому, жіночій раді тощо).

При розкритті конвертів перевіряється їх цілісність, а та-кож відповідність номерів на документах і конвертах. У разі відсутності документа або додатків до нього, невідповідності номера на конверті номеру документа, складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається відправнику, а другий залишається в канцелярії. Зразок акта наведено в Додатку 1.

Якщо виявлено пошкодження конверта, необхідно зроби-ти відповідну позначку в поштовому реєстрі.

Зберігати конверти і додавати їх до документів необхідно у випадках, коли лише за конвертами можна встановити адре-си відправників, час відправлення і одержання документів, ко-ли в конверті відсутні окремі документи або номери доку-ментів не відповідають номерам на конвертах. Конверти дода-ються також до судових, арбітражних справ, позовних заяв і касаційних скарг та листів, заяв та скарг громадян.

Неправильно оформлені (не підписані, не засвідчені), по-шкоджені або надіслані не за адресою документи повертають-ся відправникові або пересилаються за належністю.

Розгляд документів

Попередній розгляд документів здійснює керівник канце-лярії установи або інша призначена для цього особа відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Метою попереднього розгляду документів є розподіл їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду керівництвом (влас-ником) установи або безпосередньо виконавцями відповідно до їх функціональних обов’язків, визначення необхідності їх реєстрації, а також встановлення терміну виконання. Здійснюється він у день одержання документів або в перший робочий день у разі їх надходження у неробочий час. Доручен-ня вищих органів управління, телеграми і телефонограми не-обхідно розглядати негайно.

У ході попереднього розгляду документів варто керувати-ся Положеннями про установу та її структурні підрозділи, по-садовими інструкціями, класифікаторами ділянок та питань діяльності установи, номенклатурами справ, схемам