Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Трудовi книжки : Діловодство : Бібліотека для студентів

3. Трудовi книжки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Трудовi книжки на працівників ведуться на всіх під-приємствах і організаціях незалежно від форм власності. Тру-дова книжка є основним документом, що підтверджує загаль-ний, безперервний і спеціальний стаж роботи. Законом забо-роняється мати одній особі кілька трудових книжок.

Трудова книжка заводиться на працівника, який вперше приймається на роботу. Її заповнюють у присутності прийня-того на роботу не пізніше тижневого строку після підписання наказу про зарахування на роботу. Записи до трудової книжки вносять на підставі паспорта та документів про освіту і про-фесію.

На титульній сторінці трудової книжки вказується прізвище, ім’я та по батькові повністю, без скорочень. Дата на-родження вказує число, місяць і рік.

Дані про освіту (середня, середня спеціальна, вища) та спеціальність чи професію вказуються на підставі атестатів, дипломів, сертифікатів, а також довідок, якщо освіта не-закінчена вища.

На титульній сторінці обов’язково ставиться підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок, і печатка підприємства, де книжка вперше була заповнена. Запис на на-ступних сторінках трудової книжки починається із простав-лення штампу підприємства або написання від руки його на-зви. Якщо підприємство змінило свою назву, то робиться за-пис окремим рядком.

У відповідних графах трудової книжки обов’язковими є записи:

1)         порядковий номер запису;

2)         дата прийому чи звільнення;

3)         вказівка на дію і посаду (прийнятий на посаду старшо-го інженера, звільнений за власним бажанням, переведений на посаду завідувача лабораторії);

4)         підстава (наказ за №... від 00.00.00).

Усі дати вказуються в точній відповідності до наказу про

прийняття, переведення або звільнення акуратно, без виправ-лень і помарок. Якщо все-таки виникає необхідність зробити виправлення, то це обумовлюється і завіряється підписом по-садової особи та печаткою.

У запису про звільнення вказується відповідна стаття Ко-дексу законів України про працю, ставиться підпис посадової особи і печатка фірми.

З кожним записом у трудовій книжці необхідно ознайоми-ти її власника.

У тому випадку, коли в трудовій книжці не залишається місця для записів у графі “відомості про роботу”, заводиться укладка до неї.

При звільненні трудова книжка видається працівникові у день звільнення.

З метою забезпечення збереження трудові книжки зберігаються у сейфах. Не запитані трудові книжки зберіга-ються не менше ніж 50 років.