Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. Складання довiдково-iнформацiйної документацiї : Діловодство : Бібліотека для студентів

4. Складання довiдково-iнформацiйної документацiї


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

Протокол — документ, який фіксує послідовний хід обго-ворення питань та прийняття рішень на зборах, нарадах, кон-ференціях та засіданнях колегіальних органів (рис. 4). Прото-кол також є документом, який складений офіційною особою для засвідчення якогось факту (протокол інспектора пожеж-ної охорони, санітарного інспектора тощо). За своїм змістом вони наближаються до актів; частка їх невелика.

Протоколи фіксують послідовний процес роботи та прий-няття рішення. У повних та стенографічних протоколах повинен бути зміст усіх виступів з кожного питання порядку денного.

Протоколи ведуть:

•          посадові особи — секретарі, діловоди, стенографісти;

•          особи, вибрані на засіданні, — секретарі, секретаріати.

 

 

Протоколи складають на підставі рукописних, стено-графічних, магнітофонних записів, проведених під час засідання.

Протокол Постійних колегіальних органів

(колегій, комітетів, рад, президій, комісій)

 

У протоколі висвітлюються всі думки, які були висловленi в процесі обговорення, точки зору та заяви, а також усі прий-нятті рішення.

У комерційних організаціях складаються протоколи засідань правління акціонерних товариств, ради директорів (засновників), протоколи загальних зборів акціонерів тощо.

Проведенню засідання будь-якого рівня має передувати підготовча робота. Щоб обговорення не проходило марно, для учасників засідання готується та роздається інформаційний матеріал з питань, які включено до порядку денного. Протокол веде секретар засідання, зборів, який конспектує (стенографує або записує на диктофон виступи учасників).

До формуляра протоколу входять такі реквізити:

1)         найменування відомства, найменування підприємства;

2)         назва виду документа ( протокол), його номер;

3)         заголовок, до складу якого входить найменування ко-легіального органу засідання, наради;

4)         дата проведення засідання;

5)         місце засідання;

6)         склад присутніх;

7)         вказівка голови, секретаря, членів президії;

8)         поря