Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. Проходження документа : Діловодство : Бібліотека для студентів

7. Проходження документа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

Проходження документів супроводжується відповідними на них позначками. Відмітки ставлять на лицьовій стороні першої сторінки документа, що полегшує сприймання й підви-щує оперативність у роботі. Усі службові відмітки на докумен-тах, які вказують на його проходження та виконання, потрібно обов’язково датувати.

При отриманні документа на ньому проставляють реєстраційний штамп — відмітку про надходження (31). У відповідності до стандарту його ставлять на нижньому полі першого аркуша, праворуч. Включає скорочене найменування підприємства, в яке надійшов документ, дату отримання та вхідний реєстраційний номер. Відмітку роблять від руки або за допомогою гумового штемпеля.

Порядок та характер виконання документа вказують у ре-золюції (18), яка повинна відображати відношення керівника до питання, про яке йдеться в документі, та вказувати на поря-док його вирішення.

Резолюція виражає ставлення особи до інформації, яка міститься в документі, а також дає відповідні вказівки, які ма-ють загальний (до відома.., до виконання.., до керівництва...) або конкретний характер і адресуються службово підпорядко-ваним особам (терміново вживіть заходів…, про результати повідомте..., негайно відрядити..., розглянути і доповісти у п’ятиденний строк). Резолюцію пишуть у лівому верхньому куті документа, в листах — між заголовком та текстом. Резо-люція складається з таких елементів: прізвища та ініціалів ви-конавця (кому доручається), що зробити (дія), термін вико-нання, особистий підпис керівника та дата резолюції:

п.Сергієнко В.А.! Зв’яжіться з постачальниками та підго-туйте відповідь до 03.08.06. (особистий підпис) 01.08.06.

Документи, які потребують виконання, беруться на кон-троль (20). На лівому полі першої сторінки роблять позначку літерою “К” (червоним, зеленим, синім олівцем або гумовим штемпелем “Контроль”.

Відмітка про виконання та направлення документа до справи (реквiзит 29) містить такі дані: коротку довідку про ви-конання: слова “До справи”; вказівку на номер справи, до якої має бути підшито документ; дату виконання і підпис виконав-ця. Вміщується на нижньому полі першої сторінки:

До справи 15-01 /137

(особистий підпис)   З.І. Трохименко

12.04.06

 

 

Відмітку про перенесення даних до машинного носія (30) проставляють у тому випадку, коли відомості з документа за-кладаються до пам’яті ПЕОМ. Складається з напису “Інфор-мація перенесена на машинний носій”, підпису особи, відповідальної за перенесення даних, дати перенесення. Розміщується в нижньому полі аркушу між відміткою про ви-конання та відміткою про надходження.