Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Датування документів : Діловодство : Бібліотека для студентів

3. Датування документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Загрузка...

11.       Датування документів. Позбавлений дати документ

певною мірою втрачає юридичну силу.

Датою документу може стати або день написання (лист, наказ), або день затвердження (план, звіт, інструкція), або час здійснення зафіксованих у них вчинків (акт, протокол).

Дата є пошуковою ознакою і використовується при поси-ланні на цей документ разом з індексом. Проставляє власно-ручно особа, що підписує або затверджує документ.

До складу реквізиту “дата” входять число, місяць і рік. Раціональніше писати трьома парами арабських цифр, розділених крапками. Рік, місяць та число позначають двома цифрами. У тексті самого документа користуються тра-диційним записом (18 грудня 2006 року). Якщо цифра одна, перед нею ставлять нуль. Місце дати — в лівому верхньому кутку документа разом з індексом або поруч з підписом, або у грифі затвердження. На документах також ставлять дати на-писання резолюції, погодження документа та ознайомлення з ним, контролю виконання, Проставляють також усі дати, пов’язані з проходженням документа та його виконанням: да-та отримання (вхідний реєстраційний номер, штамп), дата ви-конання та направлення документа до справи, дата перенесен-ня даних на машинний носій.

12.       Індекс (номер документа). Індекс — вихідний номер

документа, який відправляється з підприємства, номер — по-

рядковий номер внутрішнього документа.

Нумерація документів ведеться з січня по грудень. Лише в навчальних закладах нумерацію внутрішніх документів почи-нають з початку навчального року (з вересня) та ведуть за на-вчальними роками.

Індекс складається, як правило, з індексу структурного підрозділу, який склав документ, номера справи, де залиши-лась копія, та порядкового номера вихідної кореспонденції.

13.       Посилання на індекс і дату вхідного документа про-

ставляється тільки в листах-відповідях. Наприклад, відповідаючи на лист №05-12-154 від 05.07.05 обов’язково проставля-ють посилання на цей номер і дату. Ваша відповідь одразу бу-де направлена структурному підрозділу, який має індекс 05, а виконавець за номером номенклатури справ одразу знайде копію ініцiативного листа, на який надійшла відповідь.

14.       Місце складання або видання оформлюють відповідно

до адміністративно-територіального розподілу України. На-

приклад, м. Київ, м. Суми, смт Жашків, с. Вовчкiв.