Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Датування документів : Діловодство : Бібліотека для студентів

3. Датування документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

11.       Датування документів. Позбавлений дати документ

певною мірою втрачає юридичну силу.

Датою документу може стати або день написання (лист, наказ), або день затвердження (план, звіт, інструкція), або час здійснення зафіксованих у них вчинків (акт, протокол).

Дата є пошуковою ознакою і використовується при поси-ланні на цей документ разом з індексом. Проставляє власно-ручно особа, що підписує або затверджує документ.

До складу реквізиту “дата” входять число, місяць і рік. Раціональніше писати трьома парами арабських цифр, розділених крапками. Рік, місяць та число позначають двома цифрами. У тексті самого документа користуються тра-диційним записом (18 грудня 2006 року). Якщо цифра одна, перед нею ставлять нуль. Місце дати — в лівому верхньому кутку документа разом з індексом або поруч з підписом, або у грифі затвердження. На документах також ставлять дати на-писання резолюції, погодження документа та ознайомлення з ним, контролю виконання, Проставляють також усі дати, пов’язані з проходженням документа та його виконанням: да-та отримання (вхідний реєстраційний номер, штамп), дата ви-конання та направлення документа до справи, дата перенесен-ня даних на машинний носій.

12.       Індекс (номер документа). Індекс — вихідний номер

документа, який відправляється з підприємства, номер — по-

рядковий номер внутрішнього документа.

Нумерація документів ведеться з січня по грудень. Лише в навчальних закладах нумерацію внутрішніх документів почи-нають з початку навчального року (з вересня) та ведуть за на-вчальними роками.

Індекс складається, як правило, з індексу структурного підрозділу, який склав документ, номера справи, де залиши-лась копія, та порядкового номера вихідної кореспонденції.

13.       Посилання на індекс і дату вхідного документа про-

ставляється тільки в листах-відповідях. Наприклад, відповідаючи на лист №05-12-154 від 05.07.05 обов’язково проставля-ють посилання на цей номер і дату. Ваша відповідь одразу бу-де направлена структурному підрозділу, який має індекс 05, а виконавець за номером номенклатури справ одразу знайде копію ініцiативного листа, на який надійшла відповідь.

14.       Місце складання або видання оформлюють відповідно

до адміністративно-територіального розподілу України. На-

приклад, м. Київ, м. Суми, смт Жашків, с. Вовчкiв.