Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. Реквiзити документа : Діловодство : Бібліотека для студентів

1. Реквiзити документа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

магниевый скраб beletage

При оформленнi документiв необхiдно дотримуватись правил, що забезпечують їхню юридичну силу, оперативний пошук та можливiсть оброблення за допомогою сучасних за-собiв оргтехнiки.

Переважну частину документiв оформлюють на бланках пiдприємств та органiзацiй, якi мiстять обов’язковi реквiзити, що розташованi в певному порядку.

Реквiзит документа — це елемент офiцiйного документа (наприклад дата, пiдпис, печатка тощо). Сукупнiсть розміще-них на аркушi в установленому порядку реквiзитiв зветься формуляром.

Формуляр-зразок є основою створення формулярiв та бланкiв управлiнських документiв усiх видiв.

 

 

Вiдповiдно до чинного законодавства та нормативних актiв для оформлення документiв використовують такий набiр реквiзитiв:

1.         Державний герб.

2.         Емблема пiдприємства.

3.         Зображення нагород.

4.         Код органiзацiї за загальнодержавним класифiкатором пiдприємств та органiзацiй (ЗКПО).

5.         Код форми документа за загальнодержавним кла-сифiкатором управлiнської документацiї (ЗКУД).

6.         Назва мiнiстерства чи вiдомства.

7.         Назва пiдприємства.

8.         Назва структурного підрозділу.

9.         Індекс підприємства зв’язку, поштова та телеграфна ад-реси, номер телефону, факса та телетайпа, рахунка в банку.

10.       Назва виду документа.

11.       Дата.

12.       Індекс (номер) документа.

13.       Посилання на індекс та дату вхідного документа.

14.       Місце складання або видання.

15.       Гриф обмеження доступу до документа.

16.       Адресат.

17.       Гриф затвердження.

18.       Резолюція.

19.       Заголовок до тексту.

20.       Відмітка про контроль.

21.       Текст документа.

22.       Відмітка про наявність додатків.

23.       Підпис.

24.       Гриф узгодження.

25.       Візи.

26.       Печатка.

27.       Відмітка про завірення копії.

28.       Прізвище виконавця та його телефонний номер.

29.       Відмітка про виконання документа та надсилання його до справи.

30.       Відмітка про перенесення даних на машинний носій.

31.       Відмітка про надходження.

У формулярі-зразку вказано максимальний список реквізитів, проте при виготовлені установою бланків доку-ментів певного типу в них включають реквізити, що відповіда-ють документам тільки цього типу.

Кожен вид документа (акт, заява, наказ, лист тощо) пови-нен мати визначений комплекс реквізитів та стабільний поря-док їх розміщення.

Для кожного виду документів встановлено два види розміщення постійних реквізитів — кутовий та поздовжній (1-9).

Закріплення за реквізитами постійних місць робить доку-менти зручними для зорового сприймання, спрощує їхнє об-роблення, дає можливість використовувати при цьому технічні засоби.

Реквізити в документі розміщують з врахуванням послідовності операцій його підготовки, оформлення і вико-нання.

Слід розрізняти постійні та змінні реквізити документа.

Постійний — реквізит документа, який нанесено під час виготовлення бланка (1-9);

Змінний — реквізит документа, який фіксується на бланку під час його заповнення.