Тема 5. Конфлікт як соціальне явище


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Сутність конфлікту і його генезис (Р. Осборн, К. Боулдінг, І. Ла-данів та ін.). Основні поняття конфліктології: конфліктна ситуація, опоненти, об’єкт і мотив конфлікту, інцидент.

Типологія конфліктів: ділові й емоційні, цілеспрямовані і нецілес-прямовані; К++, К+—, К— —, соціальні, внутрішньоособистісні.

Діагностика конфліктів. Фази розвитку конфлікту за Х. Броделєм. Зміст стадій конфлікту. Потенційна опозиція. Причини (комунікації, структури, особисті підставні) конфлікту і їхня оцінка. Пізнання і персоналізація. Сприйняття і відчуття конфлікту. Відкритий кон-флікт. Гострота і тривалість конфлікту. Стратегії поведінки в кон-флікті. Їхня характеристика, результати. Сітка Томача-Кілмена. Ре-зультат. Методи вирішення конфліктів. Наслідки. Етапи вирішення конфліктів. Рекомендації медіаторів щодо керування конфліктами.