Тема 4. Особистість в системі суспільних відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Особистість. Основні поняття. Структура особистості і її компо-ненти (К. К. Платон, З. Фрейд, П. Сорокін). Життєва позиція. Дис-позиція особистості. Основні фактори розвитку особистості.Тематичний розклад дисципліни

Соціалізація особистості. Сутність поняття, агенти соціалізації. Фактори успішної соціалізації.

Соціальні ролі й особистість. Рольові концепції особистості (Ч. Кулі, Дж. Мід, А. Халлер). Соціальний статус. Соціальна роль. Соціальна поведінка. Активність. Діяльність. Вчинки (Т. Парсонс). Потреби, мотиви і їхня характеристика. Концепція класичного біхе-віоризму У. Скінера. Сучасні теорії поведінки особистості (Т. Адор-но, К. Корні). Девіантна поведінка.

Соціальні й особистісні цінності. Самооцінка. Самоповага. Осо-бистісне ядро людини. Захисний механізм особистості.