Тема 3. Суспільство як соціальна система


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Соціальна структура суспільства.

Соціологічні уявлення про суспільство. Системний підхід до вив-чення суспільства. Суспільство з позицій соціального детермінізму (К. Маркс) і функціоналізму (Г. Спенсер). Концепція суспільства в індивідуалізмі.

Виникнення суспільства. Типи суспільств. Концепція еволюцій-ного і революційного розвитку суспільства. Концепція культурно-історичних типів Н. Я. Данилевського, П. А. Сорокіна. Соціальні спільності, їх різновиди.

Поняття соціальної структури суспільства. Марксистське вчення про класи як основні елементи соціальної структури суспільства. Сутність понять «страта», «соціальна стратифікація». Теорія соці-альної мобільності П. А. Сорокіна. Типи і причини соціальної мобіль-ності. Характерні риси стратифікації сучасного суспільства.