Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

Тема 2. Історія виникнення і розвитку соціології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Передумови виникнення соціології. Етапи розвитку соціології.

Розвиток соціальних знань у Давньому світі. Міфологія як спосіб відображення соціальної реальності. Джерела пізнання соціальних явищ у творчості Демокріта, Платона, Аристотеля. Емпіричні дослід-ження в Давньому Римі.

Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження, соціальні утопії Томаса Мора і Томмазо Кампанелла. Вчення Н. Макіавеллі. Теорія природного права і суспільного договору Г. Гроція, Т. Гоббса, Б. Спінози. Класичний період становлення соціології. О. Конт як зас-новник соціології. Позитивізм, соціальна статика і соціальна динаміка О. Конта. Натуралізм у соціологічній думці XIX — початку XX сто-ліття: географічна школа Л. Мечникова, С. Соловйова, В. Ключевсько-го. Школи: органіцизм, соціальний дарвінізм, расово-антропологічнаМетодичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

школа: Г. Спенсер, П. Ф. Лілієнфельд, А. І. Стронін, А. Шеффле, Л. Гумплович. Соціальна теорія марксизму.

Психологічні школи в соціології. Концепція «психології юрби» Г. Лебона. Теорія малих груп і «дзеркального Я» Ч. Кулі. Теорія ін-стинктів соціальної поведінки У.Мак-Дугала.

Формальна соціологія кінця XIX — початку XX століття: Ф. Теніс, Г. Зіммель. Розуміюча соціологія М. Вебера. Типологія суспільних форм Е. Дюркгейма.

Основні напрями сучасної західної соціології.

Формування соціологічної думки в Україні. Вплив західної соціології на розвиток наукової думки в Україні. Теорія плюралізму М. Ковалевського; соціально-історичні погляди М. Костомарова; М. П. Драгоманов про еволюцію і революцію. Використання соціо-логічного методу Е. Дюркгейма українським ученим М. Грушевським. Сучасна українська соціологія.