ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНТЕРВ’Ю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Інтерв’юер! Запишіть назву населеного пункту

1.         Назва населеного пункту    

2.         Адміністративна класифікація місця інтерв’ю

(заповнюється регіональним представником)

1.         Київ.

2.         Столиця республіки, обласний центр.

3.         Місто, але не столиця республіки, не обласного центру.

4.         Селище міського типу.

5.         Селище, село.

003.     Чисельність населення місця інтерв’ю

за станом на 1 січня 2005 р.

(заповнюється регіональним представником)

004.     Номер інтерв’юера

(заповнюється регіональним представником)

Інтерв’юер! Зазначте номер інтерв’ю

005. Номер інтерв’ю для інтерв’юера

Інтерв’юер! Зазначте дату проведення інтерв’ю

006–007. Дата інтерв’ю

день    місяць

Інтерв’юер! Зазначте місцевий час початку інтерв’ю

008–009. Місцевий час початку інтерв’ю

години хвилиниМетодичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

Добрий день! Ми вивчаємо думки людей про їх повсякденне життя, про життя країни. Для участі в нашому опитуванні Ви відібрані випадковим чи-ном. Я не можу замінити Вас ніким іншим. Ми розуміємо, що Ви вит-ратите на бесіду частину свого вільного часу, і будемо дуже вдячні Вам за допомогу в нашому дослідженні, за Ваші щирі відповіді.

Інтерв’юер! У більшості питань респондент може вибрати тільки один варіант відповіді. Випадки, коли можливі декілька варіантів від-повіді, спеціально обмовляються.

1. Як змінилося Ваше власне матеріальне положення за останній рік?

1.         Істотно покращало.

2.         Небагато покращало.

3.         Не змінилося.

4.         Небагато погіршало.

5.         Істотно погіршало.

6.         Важко відповісти.

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 1. Відзначте варі-анти відповіді для 1999 і 2004 років по кожній позиції.

2. Наскільки актуальні сьогодні і наскільки були актуальні пе-ред минулими президентськими виборами в 1999 р. особисто для Вас і Вашої сім’ї наступні проблеми?

Коди відповідей:

1.         Дуже актуальні.

2.         Швидше актуальні, ніж немає.

3.         Швидше не актуальні, ніж актуальні.

4.         Не актуальні.

5.         Важко відповісти.

Відмова.Інструментарії по проведенню опитування

 

            2004 рік          1999 рік

1. Небезпека опинитися без роботи           1          2          3          4          5          6          1          2          3          4            5          6

2. Страх стати жертвою насильства          1          2          3          4          5          6          1          2          3          4            5          6

3. Затримки з виплатою зарплати або пенсії        1          2          3          4          5          6          1          2          3            4          5          6

4. Зниження рівня життя, брак найнеобхіднішого           1          2          3          4          5          6          1          2            3          4          5          6

5. Зростання соціальної нерівності 1          2          3          4          5          6          1          2          3          4          5            6

6. Можливість введення диктатури в країні          1          2          3          4          5          6          1          2          3            4          5          6

7. Беззаконня, корупція        1          2          3          4          5          6          1          2          3          4          5          6

8. Некомпетентність влас-тей         1          2          3          4          5          6          1          2          3          4          5            6

9. Протекціонізм, що зро-стає, неможливість нічого добитися без зв’язків      1          2          3          4          5            6          1          2          3          4          5          6

3.         Де на 5-бальній шкалі Ви могли б сьогодні розташувати себе

і свою сім’ю, якщо вважати, що 1 — самий низький матеріальний

достаток, бідні люди, 5 — самий високий матеріальний достаток,

багаті люди

12        3          4          5

4.         А де на цій шкалі Ви помістили б себе 5–6 років тому?

12        3          4          5

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 2

5. Якщо Ваше життя погіршується, то, як Ви вважаєте, хто в цьому винен? (Вкажіть не більше трьох варіантів відповіді).

1.         Винуваті ми самі, громадяни країни.

2.         Корумповані урядовці.

Особисто Президент.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

4.         Мафіозні структури.

5.         Верховна Рада.

6.         Органи місцевої влади.

7.         Політики, що сприяли розпаду СРСР.

8.         Політична опозиція.

9.         Міжнародне співтовариство (США, Західна Європа, Японія).

 

10.       Уряд країни.

11.       Підприємці.

12.       Інше   

13.       Важко відповісти.

14.       Відмова.

6. Як, на Ваш погляд, зміниться Ваше власне матеріальне ста-новище через рік?

1.         Істотно покращає.

2.         Небагато покращає.

3.         Не зміниться.

4.         Небагато погіршає.

5.         Істотно погіршає.

6.         Важко відповісти.

7.         Відмова.

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 3

7. Якщо в найближчому майбутньому економічна ситуація в країні погіршає, як Ви вчините? (Тільки ОДИН варіант відповіді).

1.         Терпляче чекатиму кращих часів.

2.         Самостійно шукатиму будь-які шляхи для поліпшення свого життя.

3.         Прилучуся до організації, що добивається зміни влади шляхом виборів.

4.         Прилучуся до організації, що добивається зміни влади будь-яким шляхом.

5.         Стану учасником економічних страйків.

6.         Стану учасником політичних страйків.

7.         Вчиню як більшість людей.

8.         Спробую емігрувати.

Інше    Інструментарії по проведенню опитування

10.       Важко відповісти.

11.       Відмова.

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 4

8. У запропонованому списку відзначте, будь ласка, ТРИ сили, які, з Вашої точки зору, сьогодні мають найбільший вплив на жит-тя країни.

1.         Армія.

2.         Опозиційні політичні партії.

3.         Президент.

4.         Інтелігенція.

5.         Уряд.

6.         Прем’єр-міністр.

7.         Журналісти.

8.         Правоохоронні органи.

9.         Профспілки.

 

10.       Парламент.

11.       Лідери УНДП.

12.       Найбільш розвинуті країни.

13.       Підприємці.

14.       Церква.

15.       Ніхто.

16.       Інше   

17.       Важко відповісти.

18.       Відмова.

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 5. Відзначте варіанти відповіді по кожному рядку

9. Чи підтримаєте Ви кандидата в Президенти, який:

 

            ТАК    НІ        З.В.

9.1. Засудить використовування насильства в політиці  1          2          3

9.2. Використовуватиме всі можливі засоби для того, щоб захистити свою владу, дану йому виборцями 1            2          3

Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

 

9.3. Вірить в диктатуру закону        1          2          3

9.4. Вважає, що для країни жорстка і послі-довна політика краща, ніж переговори і компроміси з різними політичними силами           1          2          3

9.5. Обмежить ціни на товари першої необ-хідності і забезпечить невелику, але регуля-рно виплачувану зарплату         1          2          3

9.6. Проводитиме ліберальні ринкові рефор-ми для забезпечення гідного майбутнього країни        1          2            3

9.7. Вважає, що підтримка народу – єдиний спосіб зберегти свою владу        1          2          3

9.8. Вважає, що народ дав йому владу для того, щоб він міг діяти так, як необхідно в даній ситуації           1            2          3

9.9. Вважає, що союз слов’янських народів буде для них вигідний      1          2          3

9.10. Прагнутиме до співпраці з найбільш розвинутими країнами        1          2          3

10. Пригадайте, будь ласка, за кого Ви голосували в першому турі виборів Президента України в 1999 р.?

1.         За В. Ющенка.

2.         За П. Симоненка.

3.         За А. Марчука.

4.         За Ю. Тимошенко.

5.         За О. Мороза.

6.         За іншого кандидата.

7.         Проти всіх (викреслив усі прізвища).

8.         Не брав участь у виборах.

9.         Не пам’ятаю, за кого голосував.

 

10.       Відмова.

11.       За кого ви голосували на президентських виборах в 1999 р.?

 

1.         За В. Ющенка.

2.         За П. Шкіля.

3.         За Л. Кравчука.

За П. Симоненка.Інструментарії по проведенню опитування

5.         За іншого кандидата.

6.         Проти всіх (викреслив усі прізвища)

7.         Не брав участь у виборах    

8.         Не пам’ятаю, за кого голосував     

9.         Відмова         

Перехід до питання

№ Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 7

12. Чому Ви в 1999 р. голосували за цього кандидата? (Вкажіть не більш ТРЬОХ причин).

1.         Він — природжений лідер.

2.         Він кращий за інших знав, що потрібно робити.

3.         Він той, що треба.

4.         Він один з нас — проста людина.

5.         Мене влаштовувала його програма.

6.         У нього стратегічне мислення, ясні цілі.

7.         Він — людина справи.

8.         У нього надійна команда.

9.         Йому властиві професіоналізм і компетентність.

 

10.       Він здатний говорити, переконувати.

11.       Його відрізняли доброта, людські якості.

12.       У нього приваблива зовнішність.

13.       Він розумів турботи людей.

14.       Він був кращим з гіршого.

15.       Він був новим, не таким, як інші.

16.       Я голосував так само, як і більшість.

17.       Не було з кого вибирати.

18.       Не пам’ятаю.

19.       Інше   

20.       Важко відповісти.

21.       Відмова.

13. Як Ви відноситеся до політики, що проводиться Президентом...

 

            Позитивно     Байдуже         Негативно      Важко сказа ти

1. По відношенню до опозиції        1          2          3          4

Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

 

2. Відносно засобів м а с о в о ї інформації            1          2          3          4

3. У сфері економічних пер етворень         1          2          3          4

4. По відношенню до регіонів         1          2          3          4

5. У сфері зовнішньої політики        1          2          3          4

14. Як би Ви оцінили за 5-бальною шкалою діяльність Л.Кучми під час його президентства? («5» означає «дуже добре», «1» — «дуже погано»).

12        3          4          5

Інтерв’юер! Для відповідей на питання 16, 17 передайте респонденту картку № 8

15. Якими з перерахованих якостей лідера володів Президент Л.Кучма? (Не більше ТРЬОХ якостей).

1.         Він — природжений лідер.

2.         Він краще за інших знає, що потрібно робити.

3.         Він той, що треба.

4.         Він один з нас — проста людина.

5.         Мене влаштовує його програма.

6.         У нього стратегічне мислення, ясні цілі.

7.         Він — людина справи.

8.         У нього надійна команда.

9.         Йому властиві професіоналізм і компетентність.

 

10.       Він здатний говорити, переконувати.

11.       Його відрізняють доброта, людські якості.

12.       У нього приваблива зовнішність.

13.       Він розуміє турботи людей.

14.       Він менше із зол.

15.       Він новий, не такий, як інші.

16.       Важко відповісти.

Відмова.Інструментарії по проведенню опитування

16. Як Ви вважаєте, якими із перерахованих якостей він не во-лодіє? (Не більше ТРЬОХ якостей).

1.         Він — природжений лідер.

2.         Він краще за інших знає, що потрібно робити.

3.         Він той, що треба.

4.         Він один з нас — проста людина.

5.         Мене влаштовує його програма.

6.         У нього стратегічне мислення, ясні цілі.

7.         Він — людина справи.

8.         У нього надійна команда.

9.         Йому властиві професіоналізм і компетентність.

 

10.       Він здатний говорити, переконувати.

11.       Його відрізняють доброта, людські якості.

12.       У нього приваблива зовнішність.

13.       Він розуміє турботи людей.

14.       Він кращий гіршого.

15.       Він новий, не такий, як інші.

16.       Важко відповісти.

17.       Відмова.

17. Кого з сучасних політичних діячів України Ви знаєте?

Інтерв’юер! Підказок не давати! Розбірливо запишіть всі названі респондентом прізвищаМетодичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

Інтерв’юер! Для відповідей на питання 19, 20, 21 передайте респонденту картку № 9

18.       Хто з перерахованих в картці політичних діячів для Вас особисто найбільш авторитетний?

1.         О. Мороз.

2.         В. Ющенко.

3.         П. Симоненко.

4.         Л. Кучма.

5.         Л. Кравчук.

6.         А. Марчук.

7.         В. Янукович. I          

8.         Ю. Тимошенко.         перехід до

9.         Нікого з них не знаю            ► питання

 

10.       Важко відповісти.     № 21

11.       Відмова.                    

19.       З діяльністю якого політичного діяча нашої країни Ви перш

за все зв’язуєте надії на краще майбутнє?

1.         О. Мороза.

2.         В. Ющенка.

3.         П. Симоненка.

4.         Л. Кучми.

5.         Л. Кравчука.

6.         А. Марчука.

7.         В. Януковича.

8.         Ю. Тимошенко.

9.         Важко відповісти.

10.       Відмова.

20.       А хто з політиків, на Ваш погляд, здатний вивести країну з

економічної кризи?

1.         О. Мороз.

2.         В. Ющенко.

3.         П. Симоненко.

Л. Кучма.Інструментарії по проведенню опитування

5.         Л. Кравчук.

6.         А. Марчук.

7.         В. Янукович.

8.         Ю. Тимошенко.

9.         Важко відповісти.

10.       Відмова.

21. Якби в найближчу неділю відбулися вибори Президента Ук-раїни, за кого б Ви проголосували?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом прізвище

 

96.       Не став би голосувати взагалі

97.       Проти всіх     

 

98.       Важко відповісти

99.       Відмова

 

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 10

22. Чому? Відзначте не більше трьох причин.

1.         Він — природжений лідер.

2.         Він краще за інших знає, що потрібно робити.

3.         Він той, що треба.

4.         Він один з нас — проста людина.

5.         Мене влаштовує його програма.

6.         У нього стратегічне мислення, ясні цілі.

7.         Він — людина справи.

8.         У нього надійна команда.

9.         Йому властиві професіоналізм і компетентність.

 

10.       Він здатний говорити, переконувати.

11.       Його відрізняють доброта, людські якості.

12.       У нього приваблива зовнішність.

13.       Він розуміє турботи людей.

14.       Він менше із зол.

15.       Він новий, не такий, як інші.

16.       Я проголосую так само, як і більшість.

Нема з кого вибирати.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

18.       Важко відповісти.

19.       Відмова.

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 9

23.       А за кого з політиків Ви б ніколи не проголосували?

1.         О. Мороза.

2.         В. Ющенка.

3.         П. Симоненка.

4.         Л. Кучму.

5.         Л. Кравчука.

6.         А. Марчука.

7.         В. Януковича.

8.         Ю. Тимошенко.

9.         Таких немає.

 

10.       Нікого з них не знаю.

11.       Важко відповісти.

12.       Відмова.

24.       Чому?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть названу респондентом причину

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

25. Які політичні партії або громадські об’єднання Ви знаєте?

Інтерв’юер! Підказок не давати. Розбірливо запишіть всі названі респондентом партії або громадські об’єднання

98. Важко відповісти.Інструментарії по проведенню опитування 99. Відмова.

26.       За яку політичну партію Ви голосували на виборах у Верховну Раду в листопаді 2001 р.?

Інтерв’юер! Підказок не давати!

1.         КПУ.

2.         СПУ.

3.         НДПУ.

4.         ЛДПУ.

5.         «Індустріальний союз Донбасу».

6.         «Партія регіонів».

7.         За іншу партію.

8.         Проти всіх.

9.         Не брав участь у виборах.

 

10.       Не пам’ятаю, за кого голосував.

11.       Відмова.

27.       Чи доводилося Вам за власною ініціативою агітувати за того

або іншого політика, відстоюючи його позиції в процесі спілкування з домочадцями, колегами, сусідами і т.ін.?

1.         Так.

2.         Ні.

Інтерв’юер! Передайте респонденту картку № 11. Відзначте варіанти відповіді по кожному прізвищу

28. Як особисто Ви відноситеся до наступних політиків?

Коди відповідей:

Позитивно — 1. Швидше позитивно — 2. Швидше негативно — 3. Негативно — 4. Важко відповісти — 5. Відмова — 6. Не знаю такого — 7.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

 

1. Л. Кравчука           1          2          3          4          5          6          7

2. В. Ющенка 1          2          3          4          5          6          7

3. Ю. Тимошенко      1          2          3          4          5          6          7

4. П. Симоненка       1          2          3          4          5          6          7

5. О. Мороза  1          2          3          4          5          6          7

6. Л. Кучми    1          2          3          4          5          6          7

7. Є. Марчука            1          2          3          4          5          6          7

8. В. Суркіса   1          2          3          4          5          6          7

29. Яку подію, що відбулася в світі, Ви могли б назвати «Подією року»?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть названу респондентом подію

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

30. Хто у всьому світі заслуговує звання «Людина року»?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом прізвище

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

31. Яку країну Ви б назвали найнадійнішим другом України?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть названу респондентом країну

98.       Важко відповісти.

Відмова.Інструментарії по проведенню опитування

32. Хто, на Ваш погляд, найголовніший недруг України?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть названого респондентом «недруга»

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

33. У якій країні, окрім України, Ви хотіли б жити?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть названу респондентом країну

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

34. Що б Ви назвали головним досягненням нашої країни в цьо-му році?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом досягнення

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

35. Що в житті країни цього року було для Вас найбільшим роз-чаруванням?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом розчарування

98.       Важко відповісти.

Відмова.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

36. Ким може пишатися Україна в цьому році?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

37. Чий відхід з життя в цьому році став найбільшою втратою для країни?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом прізвище

Якщо респондент не пам’ятає, хто з відомих людей помер цього року, передайте йому картку № 12 і скажіть:

«Ось прізвища декількох відомих людей, які померли цього року. Можливо, це Вам допоможе»

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

38. Кому в України добре жити?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

39. Яка професія, на Ваш погляд, найкраща?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть названу респондентом професію

98.       Важко відповісти.

Відмова.Інструментарії по проведенню опитування

40. Кому б Ви хотіли потиснути руку?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом прізвище

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

41. Кому б Ви не подали руки?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть назване респондентом прізвище

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

42. Що у жодному випадку не можна забороняти?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

43. Що потрібно раз і назавжди викоренити?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

44. Яка страва найчастіше з’являлася на Вашому столі цього року?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондентаМетодичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

45. Найкорисніша річ, придбана Вами цього року?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

46. Чого Ви якнайбільше побоювалися цього року?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

47. Чи є у Вас зразок для наслідування? Хто цей зразок?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

48. Як Ви вважаєте, скільки грошей потрібно людині в місяць на життя?

Інтерв’юер! Розбірливо запишіть відповідь респондента цифрами

в гривнях

гривень.

98.       Важко відповісти.

Відмова.Інструментарії по проведенню опитування

І на закінчення декілька питань про Вас.

Інтерв’юер! Запишіть останні дві цифри року народження респондента

49.       Скажіть, будь ласка, в якому році Ви народилися?

50.       Яка у Вас освіта?

 

1.         Початкова (до 7 класів середньої школи) і без освіти.

2.         Неповна середня (8–9 класів середньої школи).

3.         Середня загальна (10–11 класів середньої школи).

4.         Професійно-технічне училище (СПТУ).

5.         Середнє спеціальне (технікум, мед-, педучилище і т.ін.).

6.         Незакінчена вища.

7.         Вища, вчений ступінь.

8.         Відмова.

51.       Як Ви оцінюєте рівень своїх доходів?

1.         Високий.

2.         Вище середнього.

3.         Середній.

4.         Нижче середнього.

5.         Низький.

6.         Важко відповісти.

7.         Відмова.

52.       Починаючи з якої суми Ви рахуєте щомісячний дохід середнім?

Інтерв’юер! Запишіть цифрами в гривнях гривень.

53. Чим Ви займаєтеся на даний час?

1.         Навчаєтеся на денному відділенні —

2.         Не працюєте і не навчаєтеся.

3.         Знаходитеся на пенсії і працюєте —

4.         Працюєте      

5.         Відмова         

Перехід до питання № 57

Перехід до питання №

54. Чому Ви зараз не працюєте і не навчаєтеся?

1. Знаходитеся на пенсії за віком.

Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

2.         Займаєтеся домашнім господарством.

3.         Знаходитеся в декретній відпустці, у відпустці по догляду за дитиною.

4.         Безробітний(я).

5.         За станом здоров’я, інвалід.

6.         Не маю бажання працювати.

7.         Інше   

8.         Відмова.

55. Яку посаду Ви займаєте на даний час (або Ваша остання посада, якщо Ви раніше працювали)? Назвіть, будь ласка, повну назву посади.

Інтерв’юер! Як можна точніше запишіть посаду в порожньому рядку

95. Раніше не працював(а)

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

Перехід до питання № 56.   У якій галузі економіки Ви працюєте або працювали останнім часом?

1.         Промисловість.

2.         Торгівля, посередництво, громадське харчування.

3.         Житлово-комунальне і побутове обслуговування.

4.         Сільське і лісове господарство.

5.         Органи управління.

6.         Фінанси, страхування.

7.         Будівництво.

8.         Транспорт, зв’язок.

9.         Охорона здоров’я, спорт, соціальне забезпечення.

 

10.       Освіта, наука, культура, мистецтво.

11.       Армія, правоохоронні органи.

12.       Інше   

13.       Відмова.

57.       До якого суспільного класу, соціальної групи Ви себе відносите?

Інтерв’юер! Як можна точніше запишіть відповідь респондента у порожньому рядкуІнструментарії по проведенню опитування

98.       Важко відповісти.

99.       Відмова.

Інтерв’юер! Відзначте стать респондента

58. Стать респондента:

1. Чоловік.      2. Жінка.

010. Чи згодні Ви ще раз взяти участь у нашому опитуванні?

1.         Так.

2.         Ні.

3.         Важко відповісти.

ВЕЛИКЕ СПАСИБІ ЗА ДОПОМОГУ!

Інтерв’юер! Відзначте місцевий час закінчення інтерв’ю

011–012. Місцевий час закінчення інтерв’ю

години хвилини

ПОРУКА ІНТЕРВ’ЮЕРА:

Я засвідчую, що опитування проведене мною відповідно до інструкції методом особистого інтерв’ю з відібраним по інструкції респондентом.

Підпис

           

(Прізвище, ім’я, по батькові)

ПОРУКА РЕГІОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА:

Правильність і повноту заповнення анкети перевірив

Підпис

           

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

9. СЦЕНАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ФОКУС-ГРУПИ

Мета: вивчення відношення споживачів до марок шоколаду.

Склад: жінки 25–40 років, з доходом не менше 250 грн. на члена сім’ї, які купують і вживають плитковий шоколад не менше 2 разів на тиждень. Беруть участь 8–9 чоловік.

Вступ — 7–10 хвилин.