Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1b11418d34696754d51365a51ae58807, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. ІНСТРУМЕНТАРІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ОПИТУВАННЯ ПРОГРАМА «НАУКОВЕ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ» АНКЕТА МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ДДМА ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

8. ІНСТРУМЕНТАРІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ОПИТУВАННЯ ПРОГРАМА «НАУКОВЕ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ» АНКЕТА МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ ДДМА ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Запрошуємо Вас взяти участь в обговоренні важливих для уні-верситету, його колективу проблем. Для цього Вам належить відпо-вісти на питання цієї анкети.

Просимо уважно ознайомитися з кожним питанням анкети і мож-ливими варіантами відповідей та відповісти на все з них, обвівши круж-ком відповідний номер. Якщо ж є необхідність, допишіть свій варіант.

Просимо Вас бути уважними і не залишати питання без відпові-дей. Своє прізвище указувати не потрібно.

Наперед дякуємо за відповіді, за Вашу працю.

1.         НА ЯКОМУ КУРСІ ВИ ВЧИТЕСЯ?         

2.         НА ЯКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ?         

3.         ЧИМ ВИ КЕРУЄТЕСЯ, ОДЕРЖУЮЧИ ВИЩУ ОСВІТУ? (зазначте не більше двох головних для Вас причин)

 

1.         Прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом у своїй справі.

2.         Бажанням стати культурною людиною, інтелігентом, наміром розвинути свої здібності.

3.         Прагненням уникнути служби в армії.

Бажанням пожити цікавим студентським життям.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

5.         Усвідомленням того, що без диплома про вищу освіту важко чого-небудь досягти в житті.

6.         Інші причини (напишіть)    

4. ЯКОЮ МІРОЮ ВАМ ЗАРАЗ ПОДОБАЄТЬСЯ ОБРАНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ?

1.         Дуже подобається.

2.         Мабуть, подобається.

3.         Мабуть, не подобається.

4.         Зовсім не подобається.

5.         Важко сказати.

5. ЧИМ ВИ КЕРУЄТЕСЯ, ВІДВІДУЮЧИ АУДИТОРНІ ЗА-НЯТТЯ (ЛЕКЦІЇ, СЕМІНАРИ І ІН.)? Можна зазначити декілька відповідей.

1.         Це мій обов’язок як студента.

2.         Прагнення одержати добротні знання, взнати нове.

3.         Пошана до викладача.

4.         Висока якість занять, що проводяться.

5.         Бажання зустрітися, поспілкуватися з друзями.

6.         Жива, творча атмосфера на заняттях.

7.         Інше (напишіть)       

8.         Важко відповісти.

6.         ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ВИ, ЯК ПРАВИЛО (зазначте один варіант).

1.         ...читаєте тільки обов’язкову літературу.

2.         ...читаєте обов’язкову і додаткову літературу, рекомендовану викладачем.

3.         ...обмежуєтеся конспектом лекцій або підручником.

4.         ...нічого не читаєте.

5.         Важко сказати, буває по-різному.

7.         ЯК ВИ В ЦІЛОМУ ОЦІНЮЄТЕ СВОЄ ВІДНОШЕННЯ ДО

НАВЧАННЯ?

1.         Вважаю, що вчуся з повною віддачею сил і здібностей.

2.         Вчуся, не байдикуючи, але без особливої напруги сил.

3.         Признатися, не стараюся.

Інше (напишіть)        Інструментарії по проведенню опитування

8.         ЧИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ УЧБОВИХ ДИСЦИПЛІН НА

ВАШОМУ КУРСІ?

1. Так. 2. Ні.

9.         ДАЙТЕ ОЦІНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА ВАШОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (підкресліть потрібну цифру за кожним рядком)

 

1. Електронні підручники    5          4          3          2          1

2. Комп’ютерне тестування            5          4          3          2          1

3. Письмовий іспит  5          4          3          2          1

4. Інтернет     5          4          3          2          1

10. В ЯКІЙ МІРІ У ВАС Є МОЖЛИВІСТЬ ПРОЯВИТИ СЕБЕ НА УЧБОВИХ ЗАНЯТТЯХ? (зазначте, будь ласка, за кожним рядком)

 

            На біль-шій кіль-кості за-нять          На мен-шій кіль-кості за-нять          Такої можливо-сті немає

1. Відстоювати свою позицію                               

2. Вести діалог, суперечка з ви-кладачем                         

3. Давати оцінку фактам, подіям, результатам наукового пошуку                                 

4. Пропонувати проблему для обговорення                                

11. ДАЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА, ОЦІНКУ РІВНЮ МЕТОДИЧНО-ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИКЛА-ДАЮТЬСЯ НА ВАШОМУ КУРСІ (підкресліть потрібну цифру за кожним рядком з урахуванням п’ятибальної шкали).Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

 

1. Наявність учбових програм         5          4          3          2          1

2. Наявність і доступність підруч-ників і навчальних посібників           5          4          3          2          1

3. Оснащеність семінарських, прак-тичних і лабораторних занять при-ладами, устаткуванням, витратни-ми матеріалами, комп’ютерними технологіями         5          4          3          2          1

4. Наявність методичної допомоги і керівництва з курсових і диплом-них робіт, виробничої практики     5            4          3          2          1

12.       ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ НЕОБХІДНИМ ЗМІНИТИ СПІВВІДНОШЕННЯ АУДИТОРНИХ І ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ НА КОРИСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ?

1. Так. 2. Ні.   3. Важко відповісти.

13.       ЯКИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОСТОСУНКІВ СКЛАВСЯ У

ВАС З БІЛЬШІСТЮ ВИКЛАДАЧІВ? (можлива одна відповідь)

1          Живий особистий контакт, сприяючий взаєморозумінню.

2          Чисто формальні контакти в рамках учбового процесу.

3          Взаємна напруженість, дратівливість, нерозуміння.

14.       ЧИ Є СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ ДДМА ТОЙ, КОГО ВИ МОГЛИ Б НАЗВАТИ ЗРАЗКОМ ДЛЯ СЕБЕ?

1. Так. 2. Ні.

15.       ЧИ Є СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ ДДМА ТІ, З ЯКИМИ У ВАС

СТІЙКІ ТВОРЧІ ВІДНОСИНИ, І ЯКИХ ВИ МОГЛИ Б НАЗВАТИ СВОЇМИ НАСТАВНИКАМИ?

1. Так. 2. Ні.

16.       ЧИ МОЖЕТЕ ВИ СКАЗАТИ, ЩО, СКЛАДАЮЧИ ІСПИТИ І ЗАЛІКИ, З БОКУ ВИКЛАДАЧІВ ВИ ЗАВЖДИ БАЧИТЕ

ОБ’ЄКТИВНЕ І СПРАВЕДЛИВЕ ВІДНОШЕННЯ ДО СЕБЕ, ДО

ВАШИХ ЗНАНЬ І ПІДГОТОВКИ?

1. Так. 2. Ні.   3. Важко відповісти.Інструментарії по проведенню опитування

17.       ЯК ЧАСТО ВИ СТИКАЄТЕСЯ ПРИ СКЛАДАННІ ЕКЗАМЕНІВ І ЗАЛІКІВ З НЕОБ’ЄКТИВНИМ ДО СЕБЕ ВІДНОШЕННЯМ З БОКУ ВИКЛАДАЧІВ?

1. Часто.         2. Рідко.          3. Ніколи.

18.       ЧИ Є ДЛЯ ВАС ПРИЙНЯТНОЮ МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТОВУВАННЯ ПРИ СКЛАДАННІ ЗАЛІКІВ І ІСПИТІВ ТАК

ЗВАНИХ «НЕСТАТУТНИХ ВІДНОСИН» (прохання друзів,

знайомих, батьків і т.п.)?

1. Так. 2. Ні.   3. Важко відповісти.

19.       ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ВАШОМУ ФАКУЛЬТЕТІ? (зазначте за кожним рядком)

 

            Добре Середньо       Погано

1. Рівень викладання            1          2          3

2. Залучення студентів до науко-во-дослідної роботи     1          2          3

3. Організація виробничої прак-тики, інші сфери залучення до професії          1          2          3

4. Інформування про ситуацію на ринку праці, перспективах пра-цевлаштування за фахом            1          2            3

20.       ЯК БИ ВИ ОХАРАКТЕРИЗУВАЛИ КОЛЕКТИВ СВОЄЇ

УЧБОВОЇ ГРУПИ? (можлива тільки одна відповідь)

1.         Згуртований, дружний.

2.         Помітно виражені окремі угрупування.

3.         Роз’єднаний, в основному кожен сам по собі.

4.         Важко відповісти.

21.       ЧИ МОЖЕТЕ ВИ СКАЗАТИ, ЩО У ВАШІЙ УЧБОВІЙ

ГРУПІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, РОЗШАРУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАСТУПНИМИ ЧИННИКАМИ?

МАТЕРІАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ:

1. Так. 2. Ні.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

КУЛЬТУРНИМИ ІНТЕРЕСАМИ:

1. Так. 2. Ні.

СОЦІАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ БАТЬКІВ:

1. Так. 2. Ні.

НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ:

1. Так. 2. Ні.

22.       ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ПРЕСТИЖ, АВТОРИТЕТ СТУДЕНТА У ВАШІЙ УЧБОВІЙ ГРУПІ? (можна виділити декілька

варіантів)

1.         Від його успіхів у навчанні.

2.         Від високих моральних якостей (принциповість, готовність прийти на допомогу та ін.).

3.         Від його майнового положення, фінансових можливостей, про-ведення часу, наявності коштовних і елітних речей, особливого стилю.

4.         Від його високої культури, ерудиції у сфері літератури, мис-тецтва.

5.         Від його оригінальності, несхожості на інших.

6.         Від наявності широкого кола знайомств, потрібних зв’язків за межами університету.

7.         Інших якостей (напишіть)   

23.       БІЛЬШІСТЬ ВАШИХ ДРУЗІВ Є (можлива одна відповідь)

1.         Студентами вашої учбової групи.

2.         Студентами вашого факультету.

3.         Студентами ДДМА.

4.         Студентами інших вузів.

5.         Мої друзі не є студентами.

6.         Важко відповісти.

24.       ЧИ ПИШАЄТЕСЯ ВИ ТИМ, ЩО ВИ — СТУДЕНТ ДДМА?

1.         Так, звісно.

2.         Загалом так.

3.         Загалом ні.

4.         Звісно, ні.

5.         Важко відповісти.

25.       З ЯКИМИ НЕГАТИВНИМИ ЯВИЩАМИ ВИ ЗУСТРІЧАЛИСЯ В ДДМА (ЙОГО ГУРТОЖИТКАХ)? (зазначте, будь ласка, за кожним рядком)Інструментарії по проведенню опитування

 

            Дуже часто    Часто  Рідко   Ніколи

1. Шахрайство           1          2          3          4

2. Здирство    1          2          3          4

3. Вживання наркотиків      1          2          3          4

4. Торгівля наркотиками      1          2          3          4

5. Пияцтво     1          2          3          4

6. Проституція           1          2          3          4

7. Крадіжка    1          2          3          4

8. Насильство            1          2          3          4

9. Бійки, бешкети      1          2          3          4

26.       ЧИ ПІДРОБЛЯЄТЕ ВИ?

1.         Так, маю постійну роботу.

2.         Так, маю тимчасову роботу.

3.         Так, епізодично, де доведеться.

4.         Ні, підробки не маю.

27.       ЯКЩО ВАМ ДОВОДИТЬСЯ ПІДРОБЛЯТИ В ПОЗАУЧБОВИЙ ЧАС, ТО ВКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКИЙ ХАРАКТЕР

ВАШОЇ РОБОТИ?

1.         Робота за фахом, яку вибрали у вузі.

2.         Переважно інтелектуальна робота по іншій спеціальності.

3.         Участь в реалізації товарів (лотковий бізнес, торговельний агент і т.ін.).

4.         Переважно фізична, обслуговуюча робота.

5.         Інше (напишіть)       

28.       ЯКЩО ВИ В ДАНИЙ ЧАС ПРАЦЮЄТЕ, ТО СКІЛЬКИ

ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ? (напишіть)         

ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ СВОЄ ПОЛОЖЕННЯ СЬОГОДНІ (заз-начте за кожним рядком)?Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

 

            Добре Задовільно     Погано

1. Матеріально забезпечені  1          2          3

2. Харчуєтеся 1          2          3

3. Одягаєтеся 1          2          3

4. Стан здоров’я       1          2          3

5. У цілому життя складається        1          2          3

30.       ЯКБИ ВАМ ДОВЕЛОСЯ ЗАРАЗ ЗНОВ ВИБИРАТИ, ВИ

СТАЛИ Б ВСТУПАТИ ДО ДДМА ЗА ЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ?

1.         Так, став би вступати до ДДМА на цей факультет.

2.         Вступив би до ДДМА, але на інший факультет.

3.         Вступив би до іншого вузу, але за тією ж спеціальністю.

4.         Вступив би до іншого вузу і на інший факультет.

5.         Не став би взагалі одержувати вищу освіту.

6.         Важко сказати.

31.       ЯКИЙ ЖИТТЄВИЙ ВИБІР ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДДМА

ЗДАЄТЬСЯ ВАМ ПЕРЕВАЖНІШИМ? (можлива одна відповідь)

1.         Піду працювати за одержаною спеціальністю.

2.         Шукатиму місце, де добре платять, і не обов’язково за фахом.

3.         Мрію мати власну справу і прагнутиму до цього.

4.         Житиму, як вийде, як дозволять обставини.

5.         Намагатимуся виїхати за кордон і працювати там.

6.         Намагатимуся одержати іншу спеціальність.

7.         Вступлю до аспірантури.

8.         Інше (напишіть)       

32.       З ЧИМ ВИ ЗВ’ЯЗУЄТЕ СВОЇ ЖИТТЄВІ ІДЕАЛИ І ПРАГНЕННЯ? (можлива одна відповідь)

1.         З кар’єрою ученого.

2.         З кар’єрою бізнесмена.

3.         З кар’єрою політика.

4.         З кар’єрою вільного художника.

5.         Мій ідеал — людина-професіонал у своїй справі.

6.         Мрію про життя за рубежем.

7.         З кар’єрою релігійного діяча.

Я не можу сказати, що є певні ідеали.Інструментарії по проведенню опитування

9. Або (допишіть)     

33.       ДЕ ВИ ЗБИРАЄТЕСЯ ЖИТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ

ВУЗУ?

1.         У своєму місті.

2.         В іншому місті.

3.         Поки не вирішив.

34.       У ЯКИХ СФЕРАХ ВИ ХОТІЛИ І МОГЛИ Б ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДДМА, ВИХОДЯЧИ З РІВНЯ СВОЄЇ

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ? (зазначте не більше 2 варіантів)

1.         У системі освіти (школі, гімназії і т.ін.).

2.         У системі вищої школи (університети, інститути і т.ін.).

3.         На підприємствах військово-промислового комплексу.

4.         У інших сферах матеріального виробництва.

5.         У органах державного управління.

6.         У сфері підприємництва, бізнесі.

7.         У засобах масової інформації, в рекламі.

8.         У правоохоронних органах (прокуратура, МВС та ін.).

9.         В іншій сфері (напишіть)     

35.       ЯКИЙ ВАРІАНТ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВАС БІЛЬШЕ

ВЛАШТОВУЄ?

1.         Велика визначеність у всьому, гарантоване працевлаштування, середня зарплата.

2.         Значна частка ризику в рішенні проблем зайнятості.

3.         Самостійний вихід на ринок праці з рівними шансами на успіх і невдачу.

4.         Не знаю.

36.       ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ПЕРСПЕКТИВИ СВОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВУЗУ? (зазначте тільки

один варіант)

1.         Я вже точно знаю, де працюватиму.

2.         У мене є декілька варіантів працевлаштування, але поки без чітких гарантій.

3.         Найімовірніше, що після закінчення вузу я буду якийсь час безробітним.

Ще не замислювався над цим.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

37.       ЧИ СТУРБОВАНІ ВИ ПЕРСПЕКТИВОЮ СТАТИ БЕЗРОБІТНИМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ? (можлива одна відповідь)

1.         Не думав про це.

2.         Дуже занепокоєний цим.

3.         Частково стурбований.

4.         Упевнений, що з моєю спеціальністю без роботи не залишуся.

5.         Інше (напишіть)       

6.         Важко відповісти.

38.       ЩО ВИ РОБИТЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ОТРИМАТИ РОБОТУ ЗА ФАХОМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВУЗУ? (можна зазначити декілька варіантів)

1.         Систематично відвідую службу зайнятості і молодіжну біржу праці для отримання інформації про вакансії.

2.         Самостійно шукаю роботу.

3.         Мені допомагають родичі, друзі, знайомі.

4.         У пошуках роботи використовую відомості із засобів масової інформації (газети, бюлетені, радіо, телебачення).

5.         Мені надають допомогу працівники мого факультету, вузу.

6.         Інше (напишіть)       

7.         Поки нічого не роблю для пошуку роботи.

39.       ЯКИЙ З НИЖЧЕПЕРЕЛІЧЕНИХ ТИПІВ ДОЗВІЛЛЯ

ХАРАКТЕРНИЙ ДЛЯ ВАС? (можна виділити не більш 3-х пунктів)

1.         Найчастіше це перегляд телепередач, відеофільмів, прослухо-вування музичних записів.

2.         Читання художньої літератури.

3.         Пріоритет віддаю регулярним заняттям фізичної культурою, спортом.

4.         Захоплений наукою, велику частину вільного часу займаюсь читанням наукової літератури, аналізом і обговоренням наукових проблем і т.ін.

5.         Займаюся підробляннями, в т.ч. комерційною діяльністю.

6.         Вважаю за краще проводити вільний час в кафе, дискотеках.

7.         Художня творчість (малюю, граю на музичних інструментах, беру участь в роботі художніх студій, самодіяльності і т.ін.).

Мене захоплює політична діяльність.Інструментарії по проведенню опитування

9.         Основна частина вільного часу йде на рішення побутових проблем.

10.       Інший тип переважного використовування вільного часу (напишіть)

40.       ЧИ Є ВИ ЧЛЕНОМ ЯКИХ-НЕБУДЬ СУСПІЛЬНИХ,

ТВОРЧИХ І ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В ДДМА? (зокрема спортивних секцій, театральних і

літературних студій і т.ін.)

1. Так. 2. Ні.

41.       ЯКІ ФОРМИ БОРОТЬБИ ЗА СВОЇ ПРАВА ВИ ВВАЖАЄТЕ ПРИЙНЯТНИМИ ДЛЯ СЕБЕ? (можлива одна відповідь)

1.         Не збираюся брати участь в будь-якій боротьбі.

2.         Тільки форми, дозволені законом (мітинги, збори, петиції і т.ін.)

3.         Будь-які форми, в тому числі громадянська непокора.

4.         Важко відповісти.

42.       ЧИ МОЖЕТЕ ВИ СКАЗАТИ, ЩО В ДДМА ВАШІ ПРАВА І ІНТЕРЕСИ ЯК СТУДЕНТА ПОРУШУЮТЬСЯ, ІГНОРУЮТЬСЯ?

1. Так. 2. Ні.   3. Не знаю.

43.       ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО В ДДМА СТВОРЕНА СПІЛКА СТУДЕНТІВ?

1.         Так, я знаю про спілку студентів і її задачі.

2.         Чув про її створення, але не знаю, чим вона займається.

3.         Нічого не чув про спілку студентів ДДМА.

44.       ЧИ БРАЛИ ВИ УЧАСТЬ В ЗАХОДАХ, ЩО ОРГАНІЗОВУВАЛИСЯ СПІЛКОЮ СТУДЕНТІВ ДДМА?

1. Так. 2. Ні.

45.       ЯК ВИ ДИВИТЕСЯ В МАЙБУТНЄ?

1.         З надією і оптимізмом.

2.         Спокійно, але без особливих надій та ілюзій.

3.         З тривогою і невпевненістю.

4.         Із страхом і відчаєм.

Не знаю.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

І НА ЗАКІНЧЕННЯ ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕБЕ:

46.       ВАША СТАТЬ         

47.       ВІК    

48.       ВАША НАЦІОНАЛЬНІСТЬ           

49.       ЯКУ ШКОЛУ ВИ ЗАКІНЧИЛИ?

 

1.         Традиційну середню школу.

2.         Школу нового типу (гімназію, ліцей).

3.         Школу певного профілю з поглибленим вивченням окремих предметів.

4.         Іншу (напишіть)       

50.       ДЕ ВИ ЖИЛИ ДО ВСТУПУ ДО ДДМА:

1.         У Краматорську.

2.         В іншому місті Донецької області.

3.         У сільській місцевості Донецької області.

4.         В іншому місті України (напишіть)            

5.         У сільській місцевості інших регіонів України (напишіть)          

6.         Інше (напишіть)       

51.       ОСВІТА ВАШИХ БАТЬКІВ:

 

            БАТЬКА         МАТЕРІ

1. Неповна середня             

2. Середня загальна             

3. Середня спеціальна                    

4. Вища                     

52. ОСНОВНЕ МІСЦЕ РОБОТИ БАТЬКІВ:

 

            БАТЬКА         МАТЕРІ

1. Державне підприємство             

2. Акціонерне товариство              

3. Приватне підприємство (в т.ч. сімейне), спільне, з іноземними інвесторами                    

Інструментарії по проведенню опитування

 

4. Державна установа освіти, на-уки, медицина, культури                   

5. Армія, правоохоронні органи                

6. Недержавне підприємство, по-в’язане з підприємництвом, комер-ційною, фінансовою діяльністю                 

7. Індивідуальне підприємництво (ІТД, вулична торгівля, послуги, посередництво і т.ін.)             

8. Інше (напишіть)               

53. ДО ЯКОЇ КАТЕГОРІЇ ПРАЦЮЮЧИХ ВІДНОСЯТЬСЯ ВАШІ БАТЬКИ?

 

            БАТЬКО        МАТИ

1. Керівник підприємства або його за-ступник               

2. Керівник структурного підрозділу (цеху, відділу і т.ін.)                      

3. Фахівець технічного, гуманітарного, економічного, медичного профілю                

4. Службовець (секретар, лаборант, касир і т.ін.)            

5. Робітник кваліфікований            

6. Робітник некваліфікований                    

7. Підприємець, комерсант            

8. Безробітний                     

9. Пенсіонер             

10. Інше                    

54. НА ЯКИХ УМОВАХ ВИ ВСТУПИЛИ В ДДМА?

1.         На звичайних, за загальним конкурсом.

На комерційних.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

55.       ЯКЩО ВИ НАВЧАЄТЕСЯ НА КОМЕРЦІЙНИХ УМО-ВАХ, ЯКУ СУМУ ДОВОДИТЬСЯ ПЛАТИТИ ЗА ОДИН СЕ-МЕСТР НАВЧАННЯ?        

56.       ХТО СПЛАЧУЄ ЦЮ СУМУ?

 

1.         Повністю батьки.

2.         Повністю спонсори.

3.         Повністю Ви.

4.         Частково Ви, частково батьки або спонсори.

57.       ЯК ВИ ГОТУВАЛИСЯ ДО ПРИЙМАЛЬНИХ ІСПИТІВ У

ДДМА? (можливі декілька відповідей)

1.         За допомогою репетитора.

2.         Самостійно.

3.         Займався в недільній школі при факультеті.

4.         Відвідував підготовчі курси.

5.         Займався з батьками, родичами.

6.         Інше (напишіть)       

58.       ВАША УСПІШНІСТЬ?

1.         Вчуся в основному на «відмінно».

2.         На «добре» і «відмінно».

3.         Іноді буває «задовільно».

4.         В основному на «задовільно».

59.       ВАШ СІМЕЙНИЙ СТАН?

1.         Неодружений (не замужем).

2.         Одружений (заміжня), дітей немає.

3.         Одружений (заміжня), діти є.

60.       ДЕ ВИ МЕШКАЄТЕ? ЯКЩО ДЛЯ ВАС ХАРАКТЕРНЕ

МЕШКАННЯ НЕ В ОДНОМУ МІСЦІ (НАПРИКЛАД, ДЕКІЛЬКА ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ ЖИВЕТЕ У БАТЬКІВ В СУСІДНЬОМУ МІСТІ, ІНШИЙ ЧАС — В ГУРТОЖИТКУ), ТО МОЖНА

ВІДЗНАЧИТИ ДЕКІЛЬКА ПУНКТІВ.

1.         Удома з батьками.

2.         У власній квартирі.

3.         У гуртожитку.

4.         На приватній квартирі.

5.         У родичів.

Де ще (напишіть)      Інструментарії по проведенню опитування

61. ЯК БИ ВИ ОХАРАКТЕРИЗУВАЛИ СВОЄ НИНІШНЄ МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ? ЧИ ЖИВЕТЕ ВИ:

1.         У достатку, ні в чому собі не відмовляючи.

2.         Непогано, хоча для цього доводиться витрачати дуже багато сил.

3.         Насилу, ледве зводячи кінці з кінцями.

4.         Тяжко, доводиться недоїдати, відмовлятися від найнеобхідні-шого.

5.         Важко відповісти.

6.         Немає відповіді.

СПАСИБІ, ВСЬОГО ВАМ ДОБРОГО!Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

ЦЕНТР СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

АНКЕТА МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

«СИМВОЛИ НАШОГО ЧАСУ»

 

Номер анкети

 

                       

            № код.           

                       

01. Республіка, край, область, автономна область

(заповнюється регіональним представником)

2005 р.Інструментарії по проведенню опитуванняWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1b11418d34696754d51365a51ae58807, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0