Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

7. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Варіант 1

1.         Соціологія — це:

а)         наука про суспільство;

б)         вчення про соціальні групи й спільності;

в)         наука про соціальні відносини;

г)         наука про соціальну поведінку;

д)         усі відповіді правильні.

2.         Девіація — це:

а)         різновид соціалізації особистості;

б)         вид адаптації;

г)         відхилення в системі морально-правових норм;

д)         суїцид.

3.         Соціалізація особистості — це:

а)         освоєння норм і традицій даного суспільства;

б)         вид аномії;

в)         вид адаптації;

г)         усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

4.         Хто з названих соціологів є представником вітчизняної соціо-логії: Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, Є. де Роберті, І. Кін, М. Вебер, М. Мід?

5.         Хто з названих соціологів є представником закордонної соціо-логії: Н. Кареєв, М. Вебер, М. Бакунін, Р. Дарендорф, П. Кропоткін, М. Мід?

6.         Етапи соціологічного дослідження:

а)         робочі гіпотези;

б)         аналіз предмета дослідження;

в)         об’єкт дослідження;

г)         методи збирання первинної соціологічної інформації;

д)         усі відповіді правильні;

е)         усі відповіді неправильні;

є) правильні відповіді б) і в);

ж)        правильні відповіді а) і г).Тести для самоконтролю знань студентів

Варіант 2

1.         Соціометрія — це:

а)         вид опитування в малих соціальних групах;

б)         груповий психологічний тест;

в)         метод збирання первинної соціологічної інформації;

г)         аналіз предмета дослідження;

д)         правильні відповіді а), б), в);

е)         правильні відповіді б), г);

є) усі відповіді неправильні.

2.         Етапи розвитку соціології як самостійної науки:

а)         VII ст.д.н.е. — XIX ст.;

б)         сірий: XIX ст. — початок XXI ст.;

в)         XIV ст. — XIX ст.;

г)         усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

3.         Культура — це:

а)         зразки і норми поведінки;

б)         світогляди й ідеології;

в)         ідеї і міфи;

г)         усе, що має соціокультурний зміст;

д)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді а) і б).

4.         Соціологія оперує:

а)         соціальними фактами;

б)         соціальними факторами;

в)         соціологічними фактами;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Теорія культурно-історичних типів належить:

а)         П. Сорокіну;

б)         М. Данилевському;

в)         О. Шпенглеру;

г)         М. Веберу;

д)         Є. Дюркгейму;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді а), в);

ж)        усі відповіді неправильні.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

Варіант 3

1.         Соціологія відрізняється від інших гуманітарних дисциплін:

а)         об’єктом дослідження;

б)         предметом дослідження;

в)         законами;

г)         проблемами;

д)         усі відповіді правильні;

е)         усі відповіді неправильні.

2.         Аномія — це:

а)         порушення ціннісно-нормативної системи;

б)         різновид девіації;

в)         модель адаптації особистості в суспільстві;

г)         революція;

д)         злочинність;

е)         проблема соціологічного дослідження;

є) правильні відповіді а), г), д), е);

ж)        правильні відповіді б), в).

3.         Теорія соціальної стратифікації належить:

а)         О. Конту;

б)         П. Сорокіну;

в)         М. Веберу;

г)         А. Тойнбі;

д)         Г. Спенсеру;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді б) — г);

ж)        правильні відповіді а), д);

з)         усі відповіді не вірні.

4.         Термін «етноцентризм» ввів у соціологію:

а)         Г. Спенсер;

б)         У. Самнер;

в)         П. Сорокін.

5.         Аксіологія — це:

а)         напрям соціальної психології;

б)         наука про цінності;

в)         напрям соціал-дарвінізму;

г)         усі відповіді правильні.Тести для самоконтролю знань студентів

Варіант 4

1.         Елементи соціальної культури:

а)         мова;

б)         зразки і норми поведінки;

в)         правила спортивних змагань;

г)         правила шлюбних відносин;

д)         цінності особистості;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді в) і д).

2.         Термін «аномія» ввів у соціологію:

а)         М. Вебер;

б)         Р. Дарендорф;

в)         Е. Дюркгейм;

г)         І. Кон.

3.         Девіація — це:

а)         метод збирання первинної соціологічної інформації;

б)         вид експрес-опитування;

в)         відхилення в системі соціально-правових норм;

г)         вид соціалізації.

4.         Ритуалізм — це:

а)         вид конформізму;

б)         спосіб адаптації;

в)         модель «рівнобіжного існування» особистості в даному суспільстві і культурі;

г)         вид соціалізації особистості;

д)         усі відповіді правильні;

е)         правильні відповіді б) і в);

є) правильні відповіді а) і г).

5.         Нормативна особистість — це:

а)         несоціалізована особистість;

б)         екстроверт;

в)         різновид модальної особистості;

г)         особистість, що відповідає даному суспільству;

д)         усі відповіді неправильні;

е)         правильні відповіді а) і г).Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

Варіант 5

1.         Сучасна соціальна типологія особистостей включає:

а)         особистість, що несе визначену соціальну функцію;

б)         особистість, не здатну змінювати соціальні ролі;

в)         інноваційну особистість;

г)         особистість, здатну змінювати соціальні ролі;

д)         екстровертований тип особистості;

е)         інтровертований тип особистості;

є) усі відповіді правильні.

2.         Рівні взаємодії соціальних культур:

а)         груповий;

б)         сімейний;

в)         національний;

г)         нейтральний;

д)         альтернативний;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді а) і в).

3.         Соціальна роль — це:

а)         положення на соціальній ієрархічній градації;

б)         різновид соціального статусу;

в)         поведінка, що реалізує норми співтовариства;

г)         усі відповіді правильні.

4.         Модальна особистість — це:

а)         різновид нормативної особистості;

б)         ритуальна особистість;

в)         особистість, що не відповідає даній культурі;

г)         девіантна особистість;

д)         усі відповіді неправильні;

е)         правильні відповіді в) і г);

є) правильні відповіді а) і б);

5.         Термін «соціологія» ввів у соціальну науку:

а)         М. Вебер;

б)         У. Самнер;

в)         О. Конт;

г)         Е. Дюркгейм;

д)         Р. Дарендорф.Тести для самоконтролю знань студентів

Варіант 6

1.         Маргінальність — це:

а)         прояв суспільної субкультури;

б)         перехідний соціальний стан суб’єкта;

в)         прояв культурної відсталості індивіда;

г)         прояв психологічної невідповідності епосу;

д)         модальність особистості;

2.         Структура соціології:

а)         спеціальні соціологічні теорії;

б)         соціологічні дослідження;

в)         теоретична соціологія;

г)         макросоціологія;

д)         мікросоціологія;

е)         правильні відповіді г) і д);

є) правильні відповіді а) — в);

ж)        усі відповіді правильні.

3.         Методи соціологічного аналізу:

а)         діалектичний аналіз;

б)         єдність історичного і логічного аналізу;

в)         єдність об’єктивного і суб’єктивного підходів;

г)         єдність кількісного і якісного підходів;

д)         багатофакторний підхід;

е)         усі відповіді правильні;

є) усі відповіді неправильні.

4.         Моделі девіантної адаптації особистості до даного суспільства:

а)         ритуалізм;

б)         конформізм;

в)         етноцентризм;

г)         інновація;

д)         ескейпізм;

е)         бунт;

є) плюралізм;

ж)        усі відповіді правильні;

з)         правильні відповіді а), б), г), д), е).Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

Варіант 7

1.         Типологія особистостей включає:

а)         модальну особистість;

б)         нормативну особистість;

в)         інноваційну особистість;

г)         інтровертований тип особистості;

д)         екстровертований тип особистості;

е)         конформну особистість;

є) усі відповіді правильні;

ж)        усі відповіді неправильні.

2.         Соціальна роль — це:

а)         поведінка, що реалізує норми співтовариства;

б)         реалізація соціальних функцій особистості;

в)         співвідносне становищде в соціальній структурі;

г)         різновид соціального статусу;

д)         усі відповіді правильні.

3.         Соціологія — це:

а)         вчення про соціальні спільності та інститути;

б)         вчення про соціальні факти і явища;

в)         прикладна наука;

г)         галузь соціальної філософії;

д)         усі відповіді правильні;

е)         усі відповіді неправильні.

4.         Термін «аномія» уперше ввів:

а)         Г. Спенсер;

б)         У. Самнер;

в)         Е. Дюркгейм;

г)         Л. Мечников.

5.         Методи збору первинної соціологічної інформації:

а)         соціометрія;

б)         тестування;

в)         контент-аналіз;

г)         експерт-опитування;

д)         мозкова атака;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді б) і г);

ж)        усі відповіді неправильні.Тести для самоконтролю знань студентів

Варіант 8

1.         Логічний аналіз предмета дослідження включає:

а)         анкетування;

б)         експерт-опитування;

в)         інтерпретацію;

г)         інтеріоризацію;

д)         операціоналізацію;

е)         усі відповіді правильні;

є) усі відповіді неправильні.

2.         Девіація — це:

а)         прояв маргінальності;

б)         різновид аномії;

в)         асоціальна поведінка;

г)         деструктивна поведінка;

д)         усі відповіді правильні;

е)         правильні відповіді в) і г);

є) правильні відповіді а) і б).

3.         Соціологія оперує:

а)         соціальними фактами;

б)         соціальними факторами;

в)         соціологічними фактами;

г)         усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

4.         Види соціологічних досліджень:

а)         разове;

б)         панельне;

в)         розвідувальне;

г)         аналітичне;

д)         усі відповіді правильні;

е)         правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і г).

5.         Експерт-опитування — це:

а)         вид опитування;

б)         метод збирання інформації;

в)         мозковий штурм;

г)         усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

Варіант 9

1.         Теорія культурно-історичних типів припускає:

а)         лінійний розвиток історії;

б)         циклічний розвиток історії;

в)         розвиток історії за спіраллю;

г)         поступальний розвиток культури;

д)         усі відповіді неправильні.

2.         Виключіть зі списку представників вітчизняної соціології: У. Самнер, Е. де Роберті, Е. Дюркгейм, М. Вебер, О. Конт, Г. Зиммель, Г. Спенсер.

3.         Виключіть зі списку представників західної соціології: Л. Меч-ников, Н. Кареев, М. Бакунін, П. Сорокін, Е. де Роберті, М. Ковалевсь-кий.

4.         Соціалізація — це:

а)         метод аналізу соціальної інформації;

б)         спосіб адаптації;

в)         етап зімкнення колективу;

г)         інтеріоризація;

д)         усі відповіді правильні.

5.         Види соціологічних досліджень:

а)         теоретичні;

б)         емпіричні;

в)         когортні;

г)         панельні;

д)         повторні;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді в), г).

6.         Види соціологічних досліджень:

а)         разові;

б)         повторні;

в)         аналітичні;

г)         описові;

д)         розвідувальні;

е)         усі відповіді правильні;

є) усі відповіді неправильні.

ж)        правильні відповіді а), б).Тести для самоконтролю знань студентів

Варіант 10

1.         Соціальна культура — це:

а)         знаки і значення, приписувані діям;

б)         зразки і норми поводження;

в)         аксіологічна система;

г)         регулятивний механізм взаємодії людей;

д)         усі відповіді правильні.

2.         Ескейпізм — це:

а)         вид соціалізації особистості;

б)         вид конформізму;

в)         модель рівнобіжного існування особистості;

г)         спосіб адаптації в даному суспільстві;

д)         усі відповіді неправильні.

3.         Акомодація — це:

а)         «нав’язування» далеких цінностей;

б)         добровільне освоєння цінностей іншої культури;

в)         модель етноцентризму;

г)         усі відповіді неправильні.

4.         Термін «соціологія» увів:

а)         Конфуцій;

б)         Аристотель;

в)         П.Сорокін;

г)         О.Конт;

д)         Е.Дюркгейм;

е)         усі відповіді неправильні.

5.         Маргінальність — це:

а)         прояв аномії;

б)         прояв девіації;

в)         перехідний соціальний стан;

г)         наслідок культурної відсталості;

д)         наслідок психологічної невідповідності;

е)         усі відповіді правильні;

є) правильні відповіді в) — д);

ж)        правильні відповіді б) і д);

з)         усі відповіді неправильні.

Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

Варіант 11

1.         Аномія — це:

а)         стадія соціалізації особистості;

б)         вид девіації;

г)         модель адаптації особистості в суспільстві;

д)         злочинність;

е)         порушення соціальних і правових норм даного суспільства;

є) правильні відповіді а), г);

ж)        правильні відповіді д), е).

2.         Закордонна соціологія подана:

а)         теорією людських відносин;

б)         концепцією досугової цивілізації;

в)         теорією соціальної стратифікації;

г)         школою соціальних систем;

д)         усі відповіді неправильні.

3.         Вітчизняна соціологія подана:

а)         теорією соціальних систем;

б)         концепцією збагачення праці;

в)         антиеволюційною теорією суспільного розвитку;

г)         теорією соціальної мобільності;

д)         правильні відповіді а), б);

е)         правильні відповіді в), г).

4.         Полігамія:

а)         вид моногамії;

б)         різновид ендогамії;

г)         груповий шлюб;

д)         парний шлюб;

е)         правильні відповіді а), в);

є) правильні відповіді б), г);

ж)        усі відповіді неправильні.

5.         Моногамія — це:

а)         вид полігамії;

б)         первинний проміскуїтет;

в)         груповий шлюб;

г)         поліандрія;

д)         усі відповіді неправильні.