Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Опитування є одним з найпоширеніших методів соціологічних досліджень. Опитування припускає одержання відповіді на питання, що задаються соціологом. Особливість цього методу полягає в тому, що джерелом інформації виступає словесне повідомлення, судження опитуваного. Опитування дозволяє одержати інформацію про дум-ки й оцінки респондента тих чи інших сторін дійсності, про мотиви його поведінки.

Розрізняють чотири різновиди опитування:

•          анкетування — письмове заочне опитування;

•          інтерв’ю — усна бесіда, очне опитування;

•          соціометричне опитування;

•          експертне опитування, що припускає одержання відповідей від компетентних за досліджуваною проблемою осіб.

Як форма самостійної роботи студентів пропонується самостійна підготовка й організація анкетування і проведення соціометричного дослідження.

Достоїнством анкетного опитування, завдяки якому воно має широке поширення, є можливість одержання за його допомогою знач-ного обсягу емпіричної інформації в короткий термін. Заповнюється анкета самими респондентами.

Анкета (опитувальний лист) являє собою сукупність упорядко-ваних за змістом і формою питань. Надійність і вірогідність інфор-мації, одержуваної в результаті опитування, у значній мірі обумов-люються конструюванням і редакцією питань. Це висуває високі вимоги до їхнього формулювання. Питання класифікуються за дея-кими найважливішими ознаками: змістом, функціями, структурою, формою (рис. 2).

За змістом усі питання, які задаються, підрозділяються на дві великі групи: питання про факти і події та питання про оцінки і дум-ки з приводу цих подій. До першої групи входять питання про пове-дінку і продукти діяльності респондента, а також соціально-демог-рафічні питання про особистість респондента, наприклад, питання типу: «Як часто в останній рік ви користувалися бібліотекою для підготовки до занять?». До другої групи відносяться питання типу:Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»