Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

У сучасному суспільно-політичному житті фігура соціолога вже стала необхідним елементом, без якого суспільство не зможе нормаль-но розвиватися. Суспільство, як і людина, схильне до здорового спо-собу життя, але в стані хвороби єдиним «доктором», здатним поста-вити діагноз, є соціолог.

В Україні, що обрала шлях демократичних реформ із метою по-будови правової соціальної держави, соціологія поступово займає міцні позиції в справі вивчення соціальних відносин. Це особливо важливо, якщо пам’ятати, яку грандіозну і масштабну задачу вирі-шує український народ, що намагається ліквідувати наслідки тота-літаризму і формувати ринкову економіку.

Засвоєння студентами вищих навчальних закладів основ соціо-логічної науки дозволить їм упевнено використовувати в майбутньо-му не тільки професійні, а й громадянські обов’язки.

На основі запропонованого методичного посібника студенти ден-ної і заочної форм навчання можуть самостійно осягати основи со-ціологічних знань. Методичний посібник призначений для студентів, які вивчають курс «Соціологія». Якість засвоєння курсу «Соціологія» істотно залежить від наявності у студентів глибоких знань з дис-циплін «Філософія», «Економічна теорія» та ін.

Мета методичного посібника до вивчення курсу «Соціологія» полягає у тому, щоб виробити у студентів правильне розуміння соці-альних явищ на підставі економічного світогляду; сформувати соці-альне мислення, розуміння соціальних проблем, джерел їхнього ви-никнення і можливих шляхів їх розв’язання дозволу; допомогти студентам освоїти досягнення, які накопичені соціологічною наукою, з метою наступного використання для всебічного удосконалювання життєдіяльності суспільства в цілому й окремих соціальних груп.