4.2. Кейс «Відеотренінг спілкування»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

Вихідні дані і постановка задачі. Відеотренінг проводиться з метою:

—        відпрацьовування в студентів навичок спілкування для попе-редження виникнення конфліктних ситуацій чи для виходу з уже виниклих;

—        виявлення в студентів сильних і слабких сторін поводження в конфліктних ситуаціях.

Відеотренінг дозволяє фіксувати увагу на тих чи інших аспектах поведінки особистості чи групи для того, щоб кожен учасник цього заняття за допомогою ведучого зміг виявити, що йому вдається, на що варто звернути увагу у взаєминах з колегами в конфліктних си-туаціях, що необхідно змінити.

Для індивідуальних виступів вправи і завдання для відеотренінгу повинні відповідати декільком вимогам: мінімум часу на виконання; деяка невизначеність завдання; достатні його труднощі; висока емо-ційна насиченість; розмаїтість і високий темп пред’явлення.

Тому індивідуальні завдання кожній групі викладач визначає по-різному. Наприклад, розповісти про найбільш цікаві зустрічі, що відбулися останнім літом на відпочинку; як правильно організувати відносини з колегами, коли один з них буде начальником; як входи-ти в контакт з незнайомими людьми й успішно його проводити; що робити, коли необхідно роз’ясняти і доводити прописні істини і при цьому не допускати різких висловлювань, і т.ін.

Для колективної роботи пропонується набір невеликих конфлікт-них ситуацій, які необхідно оперативно підготувати і програти перед камерою. Як приклад можна скористатися такими варіантами кон-фліктних ситуацій.