Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ : Соціологія. Методичний посібник : Бібліотека для студентів

3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

магниевый скраб beletage

Форми організації самостійної роботи студентів та індивідуаль-ної роботи зі студентами (для студентів денної форми навчання) подано у табл. 1.

Таблиця 1

 

            Форми СРС і ІРС      Форми контролю

 

            Позааудитор-на робота        Індивідуальна

робота з викладачем Аудиторний контроль викладача   Самоконтроль студентів

1          2 | 3     4          5

1          Підготовка до семінару        Консультації: – індивідуальні; – групові (розгляд типових питань)            Програмований контроль: тести; усне опитуван-ня, обговорення        Тестування

2          Самостійне

вивчення окремих тем         Консультації  Колоквіум Експрес-опитування     Тестування

3          Підготовка реферату Узгодження пла-ну і списку літе-ратурних джерел Рецензування        Захист (виступ)         Опитування

4          Робота з літе-ратурою за курсом     Співбесіда      Вибірковий    Оформлення тез (висновків)

5          Проведення соціометрич-ного дослід-ження       Консультації, об-говорення мето-дики     Захист на семі-нарі. Обговорення й інтерпретація результатів        Оформлення

аналітичного

звіту (резюме)

6          Робота із си-туаційними вправами (кейсами)      Консультації  Презентація   Обґрунтуван-ня обраного варіанта рі-шення

7          Проведення

опитування за

заданою темою

(анкетування,

інтерв’ю)        Узгодження про-грами дослідження. Твердження анке-ти (програми, ін-терв’ю)     Обговорення результатів     Оформлення

аналітичного

звіту (резюме)