Тема 3. Суспільство як соціальна система


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1.         Виникнення суспільства.

2.         Теоретичні основи соціального детермінізму К. Маркса і функ-ціоналізму Г. Спенсера.

3.         Концепції виникнення і розвитку суспільства (культурно-істо-ричні типи М. Я. Данилевського і П. А. Сорокіна).

4.         Природа і значення нерівності як основи соціальної структури суспільства.

5.         Компоненти нерівності за М. Вебером: багатство, престиж і влада.

6.         Соціальна структура суспільства: сутність поняття, природа виникнення; причини утворення соціальних спільностей і груп.

7.         Механізм відтворення соціальної структури суспільства.

8.         Марксистське вчення про класову структуру суспільства.

9.         Теорії соціальної стратифікації.

10.       Соціальна мобільність П. А. Сорокіна.

11.       Характерні риси стратифікації сучасного українського суспільства.