2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. Соціологія як наука


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Загрузка...

1.         Сутність соціології як суспільної науки. Мета науки.

2.         Об’єкт і предмет соціології. Труднощі, пов’язані з визначенням предмета науки.

3.         Категоріальний апарат соціології.

4.         Рівні соціологічного знання.

5.         Класифікація методів соціального пізнання.

6.         Зв’язок соціології з іншими (суспільними, гуманітарними, еко-номічними) науками.

7.         Функції соціології.

8.         Спеціальні соціологічні теорії.