12. ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Варіант 3

МОДУЛЬ І

Завдання І. У чому особливості та відмінності об’єкта і пред-мета соціології?

Завдання ІІ. Макс Вебер. Основні теоретичні положення.

Завдання ІІІ. Соціальна мобільність. Теорія соціальної мобіль-ності П. Сорокіна.

Варіант 5

МОДУЛЬ І

Завдання І. Розкрийте структуру соціологічної системи знань. Обґрунтуйте відповідь.

Завдання ІІ. Що Вам відомо про О. Конта як засновника со-ціології?

Завдання ІІІ. Соціальні процеси, їх класифікація.

МОДУЛЬ ІІ

Варіанти

1.         Тестові завдання (125 тестів (див. вище).

2.         Проінтерпретуйте за допомогою соціологічного понятійно-категоріального апарата сюжет твору Василя Симоненка «Ні, не вмерла Україна!».