Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

магниевый скраб beletage

1.         Особливості предмета й об’єкта соціології як науки.

2.         Структура соціологічної системи знань, функції соціології.

3.         Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими гуманітарними науками.

4.         Методи, категорії, закони соціології.

5.         Значення соціології для розв’язання соціально-економіч-них і політичних проблем модернізації українського суспільства.

6.         Соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як науки.

7.         Зародження і розвиток суспільно-політичних теорій у Ста-родавньому світі.

8.         Погляди на суспільство в епоху Середньовіччя.

9.         Соціальні теорії Відродження.

 

10.       Розвиток соціального знання у Новий час.

11.       Роль О. Конта у становленні соціології як науки.

12.       Соціологічна теорія Г. Спенсера.

13.       Соціологічна теорія Е. Дюркгейма.

14.       Класичний період розвитку. М. Вебер.

15.       Марксистська теорія суспільства. Логіка пошуку факторів суспільного розвитку.

16.       Формальна соціологія Г. Зиммеля.

17.       Інтегральна соціологія П.Сорокіна.

18.       Структурний функціоналізм. Т. Парсонс.

19.       Основні напрями сучасної зарубіжної соціології.

20.       Розвиток соціологічних теорій в Україні.

21.       Формування соціально-політичної думки в Україні у ХІХ– ХХ ст.

22.       Суспільство, основні ознаки та типи суспільства.

23.       Соціальна спільнота та її види як складник соціальної сис-теми.

24.       Види соціальних структур. Маргіналізація.

25.       Соціальна група як суб’єкт суспільного життя. Види со-ціальних груп.

26.       Соціальні інститути, їх види та функції.

27.       Соціальна дія та соціальна взаємодія як складники соціа-льного процесу.

28.       Соціальна структура суспільства, її головні елементи.

29.       Теорія соціальної стратифікації.

30.       Типи стратифікаційних систем. Закрита та відкрита соціа-льна стратифікація.

31.       Особливості стратифікації українського суспільства.

32.       Соціальна мобільність. Аскрипція, досягнення.

33.       Соціальні процеси, їх класифікація.

34.       Соціальний статус та соціальна роль особистості.

35.       Програма соціологічного дослідження.

36.       Соціологічне дослідження, його етапи та функції.

37.       Характеристика методів соціологічного дослідження.

38.       Види соціологічного дослідження.

39.       Анкетування, вимоги до складання анкетних питань.

40.       Безробіття як соціальна проблема, його форми.

41.       Економіка — соціальне утворення у суспільстві, категорії соціології економіки.

42.       Соціальні аспекти ринкової економіки.

43.       Природа, класифікація і функції соціального конфлікту.

44.       Управління соціальним конфліктом, механізми їх вирішення.

45.       Розробка проблеми соціального конфлікту.

46.       Види, суб’єкти та функції соціального конфлікту.

47.       Особистість як предмет соціологічного вивчення.

48.       Поняття та структура особистості.

49.       Соціальна типологія та структура особистості.

50.       Соціальний статус особистості.

51.       Соціалізація особистості. Основні етапи.

52.       Соціальні потреби та соціальні інтереси особистості як спонукальні мотиви соціальної дії.

53.       Аномічні явища у суспільстві. Соціологія девіантної пове-дінки.

54.       Соціальні функції політики.

55.       Сім’я як соціальний інститут, поняття сім’ї, її функції.

56.       Система освіти, її соціальні функції.

57.       Соціологія праці та управління (предмет, основні пробле-ми, категорії).

58.       Соціологія молоді (предмет, основні проблеми, категорії).

59.       Соціальні функції релігії.

60.       Поняття культури, її форми та елементи. Соціальна роль та функції культури.