Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗА І МОДУЛЕМ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

8. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗА І МОДУЛЕМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Контрольні завдання

Завдання І.

1.         Порівняйте поняття повсякденне знання, наукове знання. Обґрунтуйте.

2.         Яке місце займає соціологія в системі інших наук? Об-ґрунтуйте.

3.         У чому особливості і відмінності об’єкта і предмета соціо-логії?

4.         Що означає: соціологія — це наукове вивчення суспільст-ва? Обґрунтуйте.

5.         Розкрийте структуру соціологічної системи знань. Обґрун-туйте.

6.         Методи, якими користується соціологія. Обґрунтуйте.

7.         Що таке категорія, які групи категорій вам відомі. Обґрун-туйте.

8.         Дайте визначення, що таке соціальне, наведіть приклад, який би засвідчив розуміння вами цієї категорії.

9.         Як ви розумієте, що таке соціальне явище. Наведіть прик-лад розуміння вами цього поняття.

10.       Поясніть розуміння вами категорії соціальні відносини, наведіть приклад.

11.       Що таке соціальний закон. Що ви знаєте про соціальні закони?

12.       Мікросоціологія та макросоціологія. Пояснять, як ви ро-зумієте зміст цих понять.

13.       У чому різниця між соціальною проблемою і соціологіч-ною проблемою? Підтвердіть ваші знання прикладом.

14.       Розкрийте функції соціології як науки.

15.       Яке значення має соціологія для модернізації українського суспільства?

Завдання ІІ.

1.         Розкрийте періодизацію розвитку соціології.

2.         Формування соціологічної думки у Стародавні часи.

3.         Соціальні теорії Середньовіччя та Відродження.

4.         Формування підґрунтя соціології у Нову добу, кінець ХVII–ХVIII ст.

5.         Що вам відомо про О. Конта як засновника соціології?

6.         Герберт Спенсер та суть його теорії.

7.         Еміль Дюркгейм та значення його соціологічної теорії.

8.         Значення та недоліки соціологічної теорії К.Маркса.

9.         Макс Вебер, основні теоретичні положення.

 

10.       Що вам відомо про формування протосоціологічної думки у часи Київської Русі та Козацьку добу в Україні?

11.       Теорія Г.С. Сковороди у соціологічному заломленні.

12.       Формування соціологічної думки в Україні у ХІХ ст. М. Дра-гоманов, М. Грушевський.

13.       Формування соціологічної думки в Україні у ХІХ ст. Мак-сим Ковалевський, Микита Шаповал.

14.       Сучасні соціологічні концепції: символічний інтеракціо-нізм, теорія еліт, психоаналітичні теорії;

15.       Сучасні соціологічні концепції: структурний функціона-лізм, конфліктологічна парадигма.

Завдання ІІІ.

1.         Поняття та типи суспільств, їх характерні об’єднуючі ознаки.

2.         Соціальний статус та соціальна роль особистості.

3.         Соціальна спільнота та її види.

4.         Соціальна група, поняття та види.

5.         Соціальна структура суспільства, види соціальних структур.

6.         Головні елементи соціальної структури суспільства.

7.         Теорія соціальної стратифікації, основні критерії.

8.         Типи стратифікаційних систем — закриті та відкриті.

9.         Особливості стратифікації українського суспільства.

243

10.       Поняття соціального інституту, функції соціальних інсти-тутів.

11.       Соціальні процеси, їх класифікація.

12.       Основні характеристики, властиві соціальному процесу.

13.       Соціальна мобільність. Теорія соціальної мобільності П. Со-рокіна.

14.       Соціальний процес. Міграція. Маргіналізація.

15.       Соціальний процес. Аскрипція. Досягнення.