Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОДУЛЬ ІІ ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ Тема 4. Методика та техніка соціологічного дослідження : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ ІІ ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ Тема 4. Методика та техніка соціологічного дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Сутність соціологічного дослідження та його різновиди. По-няття та етапи організації соціологічного дослідження.

Програма соціологічного дослідження та її основні компонен-ти. Взаємодія структурних компонентів програми.

Формування гіпотез у соціологічному дослідженні. Процеду-рний розділ програми. Стратегічний план дослідження. Основні

нормативні вимоги до організації соціологічного дослідження. Підготовка виконавців: необхідні знання, вміння та навички ви-конавців.

Значення методу вибірки у соціологічній практиці. Способи формування вибіркової сукупності. Вимоги забезпечення якості та надійності вибірки. Види помилок вибірки. Аналіз результатів вибірки.

Опитування як метод збору соціологічної інформації. Різно-види опитування. Переваги й недоліки різних видів опитуван-ня. Спілкування соціолога з респондентом. Анкетне опитування і його специфіка. Поштове та експертне опитування. Типи пи-тань, особливості їх використання. Проблема анонімності пись-мових опитувань. Типові помилки в анкетуванні, шляхи їх усу-нення.

Метод інтерв’ю у соціологічному дослідженні. Мова інтерв’ю. Логіка питань. Вимоги до інтерв’юєра. Управління ходом ін-терв’ю.

Характеристика соціологічного спостереження. Місце спо-стереження серед інших видів збору первинної соціологічної інформації. Прогнозування спостереження. Розробка програми спостереження. Мета і завдання, предмет і об’єкт, ситуація спо-стереження. Способи реєстрації спостереження. Використання технічних засобів у спостереженні. Обробка результатів дослі-дження.

Аналіз збору документів як метод соціологічного досліджен-ня. Поняття документа в соціології. Класифікація документів. Види документів у практиці органів державної влади. Проблема вірогідності документальної інформації. Кількісний (контент-аналіз) змісту документів. Поєднання різних видів соціологічних досліджень.