Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Вступ : Соціологія практикум. Модульний варіант : Бібліотека для студентів

Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

Загрузка...

Конфлікт виникає тоді, коли люди починають усвідомлювати, що їхні інтереси, потреби і цілі не можуть бути задоволеними у разі збереження існуючої системи соціальних відносин і почи-нають діяти так, щоб змінити ситуацію.

Сьогодні ми живемо у світі, в якому безконфліктне життя не-можливе. Раніше людина жила в мирі й злагоді з іншими члена-ми свого суспільства, з природою і, перш за все, із самим собою, адже усі жили за єдиними правилами й законами, керувалися прийнятними для всіх нормами та цінностями. Тому й конфлікти у такому суспільстві виникали лише тоді, коли інтереси й цілі одних людей були протилежними інтересам інших. Але у наш

час конфлікти уже стали звичним явищем. Часто ми стаємо суб’єктами цих конфліктів, навіть не розуміючи, у чому полягає їх суть, причини, і чи не принесуть користь вони суспільству. Крім цього, у більшості випадків розв’язання таких конфліктів уже давно не можливе без насильства.

Чому ж виникають конфлікти? Хто їх породжує?

Вчені здавна стверджують, що причиною всіх конфліктів є сама людина, її боротьба за владу та матеріальні ресурси. Щодня кожен із нас зіштовхується із безліччю конфліктів, які виникають через протиріччя наших почуттів, поглядів й думок. У такій ситуації людина ніби «роздвоюється» на два зовсім про-тилежних «Я». Конфлікт, який виникає на основі боротьби про-тилежних внутрішніх сторін особи називається внутрішньоосо-бистісним.

Щоб краще зрозуміти, у чому ж полягає внутрішньоособисті-сний конфлікт, розглянемо конкретний приклад.

Модель внутрішньо-особистісного конфлікту

Джеймс Бланш — французький художник-імпресіоніст. Мож-ливо, не всім відоме його ім’я, але насправді він був дуже тала-новитим і здібним художником. Джеймс Бланш жив наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття, тобто у період постійних війн і революцій. Мабуть, саме тому він завжди говорив про себе, як про бунтаря, революціонера, розбійника і визволителя. Джеймс Бланш постійно вів війну. Але це була війна не з людьми, не із зовнішнім світом, а із самим собою. Він знав «закони» й принци-пи мистецтва, його найвищі цінності, але не міг погодитися з ни-ми, бо вважав їх неправильними й неефективними. Для Джеймса Бланша картина була чимось особливим, не просто плоскою по-верхнею, а полотном, покритим дібраними у певному порядку кольорами.

Сенс свого життя він вбачав у тому, щоб звільнити мистец-тво від перешкод і обмежень, закладених традиційними шко-лами і гуртками. Джеймс Бланш рішуче і енергійно повертав до життя колір, пробуджував живопис, звільняючи його тим самим від нашарувань та вікових традицій. Але у цій бороть-бі за піднесення мистецтва на більш високий і досконалий рі-вень він втратив усе: своє соціальне становище, здоров’я, сім’ю, друзів. І все-таки він переміг. Його перемога беззапе-речна. І доказом цього є його картини — справжні шедеври мистецтва.